ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 27  Issue : 2  Year: 2021

Late-Onset Generalized Myoclonic Seizure: Case Report [Epilepsi]
Epilepsi. 2021; 27(2): 127-130 | DOI: 10.14744/epilepsi.2020.36450  

Late-Onset Generalized Myoclonic Seizure: Case Report

Hülya Özkan, Baburhan Güldiken, Merve Melodi Çakar, Aslı Sert Sunal, Sezgin Kehaya
Department of Neurology, Trakya University Faculty of Medicine, Edirne, Turkey

Most of the epileptic seizures that begin at an advanced age are focal onset seizures due to an underlying structural lesion. Generalized myoclonic seizures, usually seen in adolescence, are very rare in elderly patients without a history of epilepsy. In this study, we present a 60-year-old patient with generalized myoclonic seizures with electrophysiological findings. Because of the late-onset, myoclonic jerks were first evaluated with the diagnosis of non-epileptic psychogenic attack in an external health center. The patient was diagnosed with seizure recordings in Electroencephalography-video monitoring. The patient responded well to the antiepileptic treatment and became seizure-free.

Keywords: Electroencephalography, idiopathic generalized epilepsy; late onset; myoclonic epilepsy.


Geç Başlangıçlı Jeneralize Myoklonik Nöbet: Olgu Sunumu

Hülya Özkan, Baburhan Güldiken, Merve Melodi Çakar, Aslı Sert Sunal, Sezgin Kehaya
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Edirne

İleri yaşta başlayan epileptik nöbetlerin çoğunluğu altta yatan yapısal bir lezyona bağlı fokal başlangıçlı nöbetlerdir. Genellikle ergenlik döneminde görülen jeneralize miyoklonik nöbetlerin ise epilepsi öyküsü olmayan ileri yaş hastalarda görülmesi çok nadirdir. Biz bu çalışmada 60 yaşında jeneralize miyoklonik nöbetleri başlayan bir olguyu elektrofizyolojik bulguları ile sunuyoruz. Olguda miyoklonik sıçramalar ileri yaşta başlamasından dolayı dış merkezde epileptik olmayan psikojen atak tanısı ile değerlendirilmişti. Yapılan video elektroensefalografi kayıtlamada hastaya kliniğimizde tanı konmuş, olgu antiepileptik tedaviye iyi yanıt vermiş, nöbetsizlik sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Elektroensefalografi (EEG), geç başlangıç; idiyopatik jeneralize epilepsi; miyoklonik epilepsi.


Hülya Özkan, Baburhan Güldiken, Merve Melodi Çakar, Aslı Sert Sunal, Sezgin Kehaya. Late-Onset Generalized Myoclonic Seizure: Case Report. Epilepsi. 2021; 27(2): 127-130

Corresponding Author: Hülya Özkan, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale