ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 27  Issue : 2  Year: 2021

The Management of a Difficult Case: a Suicide Attempt by the Ingestion of Multiple Drugs by a Pregnant woman with Epilepsy [Epilepsi]
Epilepsi. 2021; 27(2): 123-126 | DOI: 10.14744/epilepsi.2020.34635  

The Management of a Difficult Case: a Suicide Attempt by the Ingestion of Multiple Drugs by a Pregnant woman with Epilepsy

Zeynep Özözen Ayas1, Hakan Musa Ayas2, Esma Adıyaman2, Gülgün Uncu1, Demet İlhan Algın3, Oğuz Osman Erdinç3
1Department of Neurology, Eskişehir City Hospital, Eskişehir, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Eskişehir City Hospital, Eskişehir, Turkey
3Department of Neurology, Eskisehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Eskişehir, Turkey

The risk of suicide attempt in patients with epilepsy is higher than in the general population. Psychiatric diseases can be seen in patients with epilepsy. It is also known that antiepileptic drugs may have an increased risk of suicide attempts. However, it is thought that suicide attempts should not be attributed to just psychiatric diseases and antiepileptic drugs. It has been reported that the rate of suicide attempts is also higher in patients with epilepsy without psychiatric diseases. Suicide attempts during pregnancy are less common than in other periods. This article presents 28-weeks pregnant women with epilepsy who had taken high-dose multidrug for suicide attempt and the management and treatment of the patient. Rarely, an alteration of consciousness in pregnant women with epilepsy may be a result of suicide attempt. Clinicians must be alert to risk of suicide attempt of pregnant woman and patients with epilepsy.

Keywords: Epilepsy, ingestion of multiple drugs; pregnant; suicide attempt.


Zorlu Bir Olgunun Yönetimi: Epileptik Bir Gebenin Çoklu İlaç Alımı ile Suisidal Girişimi

Zeynep Özözen Ayas1, Hakan Musa Ayas2, Esma Adıyaman2, Gülgün Uncu1, Demet İlhan Algın3, Oğuz Osman Erdinç3
1Eskişehir Şehir Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Eskişehir, Türkiye
2Eskişehir Şehir Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, Eskişehir, Türkiye
3Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

Epilepsili hastalarda intihar girişimi riski, genel popülasyona göre artmıştır. Psikiyatrik hastalıklar epilepsi hastalarında görülebilmektedir. Ayrıca, antiepileptik ilaçların artmış intihar girişimi riskine sahip olduğu bilinmektedir. Ancak intihar girişimleri sadece psikiyatrik hastalıklar ve antiepileptik ilaçlara bağlanmamalıdır. Psikiyatrik hastalığı olmayan epilepsi hastalarında da suisidal girişim oranının yüksek olduğu bildirilmiştir. Gebelikteki suisidal girişimler ise diğer dönemlere göre daha az görülmektedir. Bu yazıda, suisidal amaçlı yüksek doz çoklu ilaç alımı olan 28 haftalık gebe bir epilepsi hastası ile bu hastaya yaklaşım ve tedavi süreci sunulmuştur. Epileptik gebe hastada ani bilinç değişikliği nadir de olsa, ilaç alımı ile suisidal girişimin bir sonucu olabilir. Klinisyenler, intihar girişimi riski açısından gebe ve epilepsi hastalarında dikkatli olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Çoklu ilaç alımı, epilepsi; gebe; suisidal girişim.


Zeynep Özözen Ayas, Hakan Musa Ayas, Esma Adıyaman, Gülgün Uncu, Demet İlhan Algın, Oğuz Osman Erdinç. The Management of a Difficult Case: a Suicide Attempt by the Ingestion of Multiple Drugs by a Pregnant woman with Epilepsy. Epilepsi. 2021; 27(2): 123-126

Corresponding Author: Zeynep Özözen Ayas, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale