ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 27  Issue : 1  Year: 2021

Epilepsy, Pregnancy, and Antiepileptic Drugs [Epilepsi]
Epilepsi. 2018; 24(1): 41-43 | DOI: 10.14744/epilepsi.2018.99608  

Epilepsy, Pregnancy, and Antiepileptic Drugs

Betül Tekin Güveli
Özel Rumeli Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul

Pregnancy follow-up is different in epilepsy patients in comparison with healthy individuals. The rate of maternal and infant mortality, as well as pregnancy and delivery complications, is greater than in the normal population. The use of antiepileptic drugs during pregnancy increases the rate of congenital malformation 2 to 5-fold. Polytherapy patients are more at risk than monotherapy patients. In studies conducted in recent years, valproate, phenobarbital, and topiramate have been reported as the riskiest drugs to use during pregnancy, while levetiracetam, oxcarbazepine, and lamotrigine have been reported as the least risky. In order to reduce the teratogenic effects of antiepileptic drugs, additional folic acid is recommended.

Keywords: Antiepileptic drugs, epilepsy; pregnancy.


Gebelik Epilepsi Antiepileptik ilaçlar

Betül Tekin Güveli
Özel Rumeli Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul

Epilepsi hastalarının gebelik takibi sağlıklı bireylerden farklıdır. Anne ve bebek ölüm oranları, gebelik ve doğum komplikasyonları normal popülasyona göre daha sıktır. Gebelikte kullanılan ilaçlar konjenital malformasyon oranını 2-5 misli arttırdığı bilinmektedir. Konjenital malformasyon gelişimi açısından, politerapi alan hastalar monoterapi alanlardan daha risklidir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda, gebelikte kullanımı en riskli ilaçlar valproat, fenobarbital ve topiramat, en az riskli ilaçlar ise levetirasetam, okskarbazepin ve lamotrijine olarak bildirilmiştir. Antiepileptik ilaçların teratojen etkilerini azaltmak için, ek olarak folik asit verilmesi tavsiye edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Antiepileptik ilaçlar, epilepsi; gebelik.


Betül Tekin Güveli. Epilepsy, Pregnancy, and Antiepileptic Drugs. Epilepsi. 2018; 24(1): 41-43

Corresponding Author: Betül Tekin Güveli, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale