ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 26  Issue : 3  Year: 2020

Emergent EEG Indications and Prognostic Value [Epilepsi]
Epilepsi. 2009; 15(1): 31-36

Emergent EEG Indications and Prognostic Value

Aylin Akçalı, Hakan Bozkurt, Münife Neyal
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

OBJECTIVE: The definition and ordering criteria of emergent EEG (eEEG) has not been clearly defined yet. Prevalent opinion is that EEGs performed and reported within 1 hour can be analyzed as eEEG. Due to laboratory conditions and hospital policies ali EEGs except planned and given appointment before can be an acceptable definition of eEEG.
METHODS: Annual Emergent EEG rate of different centers was 4-10% in ali EEGs. Ordering indications are status epilepticus (convulsive/nonconvulsive), coma, encephalitis and delirium respectively. Electroencephalograhy has an important place in differential diagnosis of postictal delayed confusion.
RESULTS: Some features of EEG are very specific in hepatic encephalopathy and herpes encephalitis and may help in supporting the diagnosis. The prognostic usefulness of eEEG may not be very valuable but good and bad prognostic features can be mentioned.
CONCLUSION: This article discusses the requesting indications and clinical importance of reports of eEEG.

Keywords: Emergent EEG, definition, indications, prognosis


Acil EEG Çekim Endikasyonları ve Prognostik Değeri

Aylin Akçalı, Hakan Bozkurt, Münife Neyal
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

AMAÇ: Acil elektroansefalografi (aEEG), tanımı ve istem yapma kriterleri üzerinde henüz tam bir fikir birliğine varılmamıştır. Yaygın görüş, "istem zamanından itibaren bir saat içerisinde çekilen ve yorumlanan EEG'ler" olarak değerlendirilebileceği yönündedir. Ancak EEG çekiminin yapıldığı laboratuar ve uygulamanın yapıldığı hastanelerin alt yapı farklılıkları göz önünde bulundurulursa, planlanarak ve randevu verilerek yapılan EEG'lerin dışında kalan bütün EEG'lerin acil EEG kapsamında kabul edilmesi daha uygun olabilir.
YÖNTEMLER: Çeşitli merkezlerde yıllık EEG çekimlerinin %4-10'unu acil çekimler oluşturmaktadır. İstemler sıklıkla; status epileptikus (konvulzif/nonkonvulzif), koma, ensefalit ve deliryum ön tanıları ile yapılmaktadır. Nöbet sonrası uzamış konfüzyonel durumun ayırıcı tanısında da EEG önemli yer tutmaktadır.
BULGULAR: EEG'nin bazı bulguları oldukça spesifik olup hepatik ensefalopati, herpes ensefaliti gibi klinik tanıların desteklenmesinde yardımcı olabilir. Prognoz açısından EEG bulgularının çok fazla değeri olmamakla birlikte iyi ve kötü prognostik olarak yorumlanabilecek bulgulardan bahsedilebilir.
SONUÇ: Bu yazıda aEEG isteme endikasyonları ve sonuçlarının klinik önemi tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Acil EEG, tanım, endikasyonlar, prognoz


Aylin Akçalı, Hakan Bozkurt, Münife Neyal. Emergent EEG Indications and Prognostic Value. Epilepsi. 2009; 15(1): 31-36

Corresponding Author: Aylin Akçalı


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2020 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale