ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 26  Issue : 3  Year: 2020

Material specific memory impairment as a lateralizing finding in Temporal Lobe Epilepsy [Epilepsi]
Epilepsi. 2014; 20(2): 67-74 | DOI: 10.5505/epilepsi.2014.96967  

Material specific memory impairment as a lateralizing finding in Temporal Lobe Epilepsy

Lutfu Hanoglu1, Hakan Serdar Sengul2, Ebru Erbayat1, Elif Nurdan Ozmansur3, Cahit Keskinkilic4, Sema Demirci1, Burcu Polat1, Nesrin Yilmaz1, Mustafa Uzan5, Cigdem Ozkara6
1İstanbul Medipol University School Of Medicine Department Of Neurology, Istanbul, Turkey
2Erzurum Region Education And Research Hospital, Psychiatry Clinic, Psychology Laboratory, Erzurum, Turkey
3İstanbul Sultanbeyli Government Hospital, Emergency Department, Istanbul, Turkey
4Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Mental Health and Nerve Diseases Education and Research Hospital Department of Neuropsychology, Istanbul, Turkey
5İstanbul University Cerrahpasa School of Medicine Department of Neurosurgery, Istanbul, Turkey
6İstanbul University Cerrahpasa School of Medicine Department of Neurology, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: Verbal memory is associated with left and non-verbal memory is associated with right temporal lobe because of the material specificity of the memory. In this study, it is examined verbal and nonverbal memory functions by individual assessment of the patients during presurgical period.
METHODS: Total of 137 patients (70 men and 67 women) who were diagnosed for TLE and prepared for surgical treatment at Istanbul University Cerrahpasa School of Medicine were assessed for the association of verbal and nonverbal test results and the side of the seizure origin (right n=73 left, n=56 or bilateral n=8). Verbal memory processing scale (SBST) for verbal memory and Wechler Memory Scale Visual Subtest (WMS/G) for non-verbal memory functions were applied to the patients.
RESULTS: 44.6% of patients with left TLE but 5.5% of right TLE showed material specific memory impairment. Both verbal and nonverbal memory tests were seen in normal limits in the majority of the patients (left TLE 28.6%, right TLE 50.7%). Besides, `global` effect in which verbal and also nonverbal memory were affected was seen quite frequently (left TLE 21.4%, right TLE 17.8%). While the number of the patients with left TLE who showed incompatible low performance on nonverbal memory was low (5.4%), this rate was found to be quite high in patients with right TLE (26%).
CONCLUSION: In individual evaluation, observation of low performance on material specific memory of contralateral side in patients with right TLE requires overview.

Keywords: Memory, Material specifity, Temporal Lobe Epilepsy, Surgery, Neuropsychology, Prognosis.


Temporal Lob Epilepside lateralize edici bulgu olarak materyal spesifik bellek bozuklugu

Lutfu Hanoglu1, Hakan Serdar Sengul2, Ebru Erbayat1, Elif Nurdan Ozmansur3, Cahit Keskinkilic4, Sema Demirci1, Burcu Polat1, Nesrin Yilmaz1, Mustafa Uzan5, Cigdem Ozkara6
1İstanbul Medipol Universitesi Tip Fakultesi Noroloji Ana Bilim Dali, Istanbul
2Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Psikiyarti Kliniği Psikoloji Labaratuvarı, Erzurum
3İstanbul Sultanbeyli Devlet Hastanesi Acil Bolumu, İstanbul
4Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı Ve Sinir Hastalıkları Egitim Ve Arastirma Hastanesi Nöropsikoloji Bölümü, İstanbul
5İstanbul Universitesi Cerrahpasa Tip Fakultesi Beyin Cerrahi Ana Bilim Dali, İstanbul
6İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dali, İstanbul

AMAÇ: Belleğin materyal spesifik özelliği ile verbal bellek sol, nonverbal bellek de sağ temporal bölge ile ilişkilendirilir. Bu çalışmada hastaların bireysel olarak cerrahi öncesi dönemde verbal ve nonverbal bellek işlevleri incelenmiştir.
YÖNTEMLER: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde TLE tanısı almış ve cerrahi tedaviye hazırlanmış toplam 137 hastada, (70 erkek ve 67 kadın) verbal ve nonverbal bellek testlerinin sonuçları nöbetlerin başladığı taraf (sağ, n=73, sol, n=56 veya bilateral n=8) ile olan ilişkileri bakımından incelenmiştir. Verbal bellek için sözel bellek süreçleri testi (SBST) ve nonverbal bellek işlevleri için Wechsler Memory Scale görsel alt test (WMS/G) testleri uygulanmıştır.
BULGULAR: Sol TLE’li hastaların % 44.6’ sı, sağ TLE’li hastaların ise % 5.5’i materyal spesifik bellek bozukluğu göstermiştir. Hastaların büyük çoğunluğunda hem verbal, hem de nonverbal bellek testleri normal sınırlar içerisinde izlenmiştir (sol TLE % 28.6 / sağ TLE % 50.7). Ayrıca hem verbal, hem de nonverbal belleğin etkilendiği, “global” bir etkilenme de oldukça sık izlenmiştir (sol TLE % 21.4/ sağ TLE % 17.8). Sol TLE’li hastalarda sağ temporal loba atfedilen nonverbal bellekte düşük performans gösteren hasta sayısı az (% 5.4) iken sağ TLE’li hastalarda bu oran oldukça yüksektir (% 26).
SONUÇ: Bireysel değerlendirmede sağ TLE`li hastalarda karşı tarafa ait materyal spesifik bellekte düşük performans izlenmesi materyal spesifite teorisinin gözden geçirilmesini gerektirir.

Anahtar Kelimeler: Bellek, Materyal spesifite, Temporal lob epilepsi, Cerrahi, Nöropsikoloji, Prognoz


Lutfu Hanoglu, Hakan Serdar Sengul, Ebru Erbayat, Elif Nurdan Ozmansur, Cahit Keskinkilic, Sema Demirci, Burcu Polat, Nesrin Yilmaz, Mustafa Uzan, Cigdem Ozkara. Material specific memory impairment as a lateralizing finding in Temporal Lobe Epilepsy. Epilepsi. 2014; 20(2): 67-74

Corresponding Author: Lutfu Hanoglu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2020 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale