ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 26  Issue : 3  Year: 2020

Comparison Of Psychiatric Features Between Conversion Disorder And Epilepsy Patients With Non-Intractable Seizure [Epilepsi]
Epilepsi. 2014; 20(2): 82-86 | DOI: 10.5505/epilepsi.2014.95967  

Comparison Of Psychiatric Features Between Conversion Disorder And Epilepsy Patients With Non-Intractable Seizure

Evrim Özkorumak1, Sibel Gazioğlu2, Ahmet Tiryaki1, Sibel K.velioğlu2, Pınar Kızılay1
1Karadeniz Techinical University, Department Of Psychiatry, Trabzon
2Karadeniz Techinical University, Department Of Neurology, Trabzon

OBJECTIVE: Mental state of the patients with epilepsy has been evaluated in various studies. psychiatric comorbidities are known to be relatively frequent in patients with epilepsy. The aim of this study was to compare the psychopathological features of patients with conversion disorder (CD), epilepsy with nonintractable seizures with healthy controls.
METHODS: The sample recruited from psychiatry and neurology outpatient clinics in a tertiary care center. The study population consisted of 32 female patients with CD, 30 female patients with epilepsy and 31 female healthy controls with similar age and education level. The psychopathological state was assessed by clinical measures including Brief Symptom Inventory, Somatosensory Amplification Scale and a sociodemographic data form.
RESULTS: Sociodemographic features did not differ between the groups. The subscales of Brief Symptom Inventory were significantly higher in patients with conversion disorder than epilepsy, and in patients with epilepsy than the healthy control. But Somatosensory Amplification Scale differ significantly only between patients with conversion disorder and healthy control.
CONCLUSION: The psychopathological features of three groups differ in most of the items. More severe psychopathological symptoms in epileptic patients than the healthy control but milder than Conversion Disorder may imply that mental state of patients with epilepsy is determined by different factors other than the clinical factors related with seizure.

Keywords: conversion disorder, epilepsy, psychopathology


Konversiyon Bozukluğu olan hastaların dirençli olmayan nöbetli epilepsi hastaları ile psikiyatrik özellikler açısından karşılaştırılması

Evrim Özkorumak1, Sibel Gazioğlu2, Ahmet Tiryaki1, Sibel K.velioğlu2, Pınar Kızılay1
1Ktü Tıp Fakültesi Psikiyatri Ad, Trabzon
2Ktü Tıp Fakültesi, Nöroloji Ad, Trabzon

AMAÇ: Epilepsi hastalarının ruhsal durumu birçok çalışmada değerlendirilmiştir. Epilepsi hastalarında psikiyatrik eştanılar sıktır. Bu çalışmanın amacı konversiyon bozukluğu olan hastaların, epilepsi hastalarının sağlıklı kontrollerle psikopatolojik özellikler açısından karşılaştırılmasıdır.
YÖNTEMLER: Örneklem üçüncü basamak bir merkezde bulunana psikiyatri ve nöroloji klniklerine ayaktan başvuran hastalar arasından oluşturulmuştur. Çalışma evrenini benzer yaş ve eğitimde olan 32 Konversiyon Bozukluğu olan 32 kadın, epilepsisi olan 30 kadın ve sağlıklı 31 oluşturmaktadır. Psikopatolojik durum kısa semptom envanteri, somatoduyusal abartma ölçeği ve sosyodemografik bilgi formu ile değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Sosyodemeografik özellikler 3 grup arasında farklılık göstermemiştir. Kısa semptom envanterinin alt ölçekleri konversiyon bozukluğu olan hastalarda epilepsi hastalarından yüksek ve epilepsi hastalarında sağlıklı kontrollerden yüksek bulunmuştur. Fakat somatoduyusal abartma ölçeği yalnız konversiyon bozukluğu olan hastalarla ile sağlıklı kontroller arasında fark göstermiştir.
SONUÇ: Üç grubun psikopatolojik özellikleri birçok maddede farklılıklar göstermektedir. Bu epilepsi hastalarının ruhsal durumunun nöbetle ilişkili klinik özelliklerden farklı etmenlerle belirlendiğini gösterir.

Anahtar Kelimeler: konversiyon bozukluğu, epilepsi, psikopatoloji


Evrim Özkorumak, Sibel Gazioğlu, Ahmet Tiryaki, Sibel K.velioğlu, Pınar Kızılay. Comparison Of Psychiatric Features Between Conversion Disorder And Epilepsy Patients With Non-Intractable Seizure. Epilepsi. 2014; 20(2): 82-86

Corresponding Author: Evrim Özkorumak, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2020 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale