ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 26  Issue : 3  Year: 2020

Levetirasetam for the Treatment of Refractor Neonatal Seizures [Epilepsi]
Epilepsi. 2012; 18(3): 30-32 | DOI: 10.5505/epilepsi.2012.88597  

Levetirasetam for the Treatment of Refractor Neonatal Seizures

Esengül Keleş, Arzu Gebeşçe, Hamza yazgan
Fatih Univercity, Sema Hospital, Istanbul,turkey

Convulsion is common in newborns, especially in premature. safety and efficiency of the classical antiepileptics have been investigated completely. But new long term side effects like apopitozis recognized even with the the most commonly used antiepilectic phenobarbital. There are many researches related with the safety and efficiency of levetirasetam, one of resent antiepileptics, in partial onset idiopathic or generalized seizures of adult and child. However researches are limited for newborns, especially premature newborns. We are presenting a case report of levetirasetam use in therapy refractor seizures in seven day twin newborn prematures, in our paper. Seizure was controlled only with levetirasetam therapy in our case. We did not observe any long term side effect which can be related to levetirasetam or seizure in long term follow of both patients.

Keywords: newborn, refractor seizure, levetirasetam


Dirençli Yenidoğan Nöbetlerinde Levetirasetamın Kullanımı

Esengül Keleş, Arzu Gebeşçe, Hamza yazgan
Fatih Üniversitesi,sema Hastanesi,istanbul,Turkey

Konvülsiyonlar yenidoğan döneminde, özellikle prematürelerde sık görülür. Klasik antiepileptiklerin güvenirliliği ve etkinliği tam olarak araştırılmıştır. Buna rağmen, en sık kullanılan fenobarbitalin bile daha önce bilinmeyen apopitoz gibi uzun dönem yan etkileri yeni fark edilmektedir.Oysa yeni antiepileptiklerden levetirasetamın çocuk ve erişkinlerin parsiyel başlangıçlı, idiyopatik ya da jeneralize nöbetlerindeki etkinliği ve güvenirliği ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Ancak yenidoğanlarda özellikle prematürelerdeki çalışmalar sınırlıdır. Biz de yazımızda; klasik antiepileptiklerere cevap vermeyen, ancak levetirasetamla nöbetleri kontrol altına aldığımız yedi günlük ikiz prematüre olgularımızı sunduk. Her iki hastamızın uzun süreli takiplerinde nöbet ve ilaca bağlı her hangi bir yan etki gözlenmedi.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, dirençli nöbet, levetirasetam


Esengül Keleş, Arzu Gebeşçe, Hamza yazgan. Levetirasetam for the Treatment of Refractor Neonatal Seizures. Epilepsi. 2012; 18(3): 30-32

Corresponding Author: Esengül Keleş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2020 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale