ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 26  Issue : 3  Year: 2020

POLYTHERAPY IN EPILEPSY [Epilepsi]
Epilepsi. 1995; 1(3): 127-132

POLYTHERAPY IN EPILEPSY

Baki ARPACI1
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1 Nöroloji Kliniği

While 70-80 % of patients with epilepsy respond to optimal monotherapy, almost 30 % of them need poly-theraphy. Physicians must consider some important points while applying more than one antiepileptic drug to an epileptic patient. In this article the principles for continuation and monitarization of the polytheraphy and rational drug combinations are reviewed.

Keywords: EPILEPSY, POLYTHERAPHY, ANTIEPILEPTIC DRUGS, DRUG INTERACTIONS


EPİLEPSİDE POLİTERAPİ

Baki ARPACI1
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1 Nöroloji Kliniği

Epilepsili hastaların % 70-80'i monoterapiye cevap verirken, yaklaşık % 30 hastada politerapiye başvurmak gerekmektedir. Ancak politerapi uygulanırken hekimlerin dikkat etmesi gereken önemli noktalar bulunmaktadır. Bu yazıda antiepileptik ilaçların (AEI) politerapi sırasında ortaya çıkabilecek farmakodinamik ve farmakokinetik etkileşimleri, tedaviyi sürdürme ve monitörizasyon ilkeleri, ilaç kombinasyonlarının mantığı gözden geçirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: EPİLEPSİ, POLİTERAPİ, ANTİEPİLEPTİK İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ


Baki ARPACI. POLYTHERAPY IN EPILEPSY. Epilepsi. 1995; 1(3): 127-132


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2020 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale