ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 26  Issue : 3  Year: 2020

Rufinamide Use in Refractory Epilepsies [Epilepsi]
Epilepsi. 2015; 21(2): 81-85 | DOI: 10.5505/epilepsi.2015.85547  

Rufinamide Use in Refractory Epilepsies

Abidin Erdal1, Yasemin Aydemir1, F. Ezgi Uçan Tokuç1, Gizem Özdemir1, Gülnihal Kutlu2, Fatma Genç1, Yasemin Biçer Gömceli1
1Antalya Education And Research Hospital, Department Of Neurology, Antalya, Turkey
2Department Of Neurology And Clinical Neurophysiology, Muğla Sıtkı Koçman University Medical School, Muğla, Turkey

Rufinamide is a drug, approved in November 2008 by the US Food and Drug Administration for the adjunctive treatment of seizures associated with Lennox-Gastaut syndrome in patients older than 4 years. Lennox-Gastaut Syndrome is one of the most treatment-resistant epilepsy and seizures requires a diversity of polytherapy. In recent years, publications is remarkable reporting the effectiveness of rufinamide on childhood epileptic encephalopathy and epileptic spasms, tonic seizures, myoclonic-astatic epilepsy, Dravet syndrome, and refractory partial seizures depends on the migration abnormalities. We discussed the efficiency of Rufinamide in five refractor epileptic cases which are treated rufinamide on Antalya Education and Research Hospital, Clinic of Epilepsy when established August 2011 in this letter.

Keywords: Rufinamide, refractory epilepsy, lennox-gastaut syndrome, subacute sclerosing panencephalitis


Dirençli Epilepsilerde Rufinamid Kullanımı

Abidin Erdal1, Yasemin Aydemir1, F. Ezgi Uçan Tokuç1, Gizem Özdemir1, Gülnihal Kutlu2, Fatma Genç1, Yasemin Biçer Gömceli1
1Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Antalya
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Klinik Nörofizyoloji Bilim Dalı, Muğla

Rufinamid, 4 yaşından büyük hastalarda Lennox-Gastaut Sendromu ile ilişkili nöbetlerin ek tedavisi için Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi tarafından Kasım 2008 yılında onaylanan bir ilaçtır. Lennox-Gastaut Sendromu ise tedaviye en dirençli epilepsilerin başında gelmekte, nöbetlerin çeşitliliği politerapiyi zorunlu kılmaktadır. Son yıllarda çocukluk çağı epileptik ensefalopati ve epileptik spazmlar, tonik nöbetler, miyoklonik-astatik epilepsi, Dravet sendromu, ve migrasyon anormalliklerine bağlı dirençli parsiyel nöbetlerde rufinamid’in etkinliğini bildiren yayınlar dikkat çekmektedir. Bu yazıda, ağustos 2011 tarihinde kurulan Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi epilepsi polikliniğinde rufinamid’in, dirençli epileptik beş olgudaki etkinliğini değerlendirdik.

Anahtar Kelimeler: Rufinamid, dirençli epilepsi, lennox-gastaut sendromu, subakut sklerozan panensefalit


Abidin Erdal, Yasemin Aydemir, F. Ezgi Uçan Tokuç, Gizem Özdemir, Gülnihal Kutlu, Fatma Genç, Yasemin Biçer Gömceli. Rufinamide Use in Refractory Epilepsies. Epilepsi. 2015; 21(2): 81-85

Corresponding Author: Abidin Erdal, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2020 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale