ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 26  Issue : 3  Year: 2020

Importance of the simultaneous ECG during routine EEG recording [Epilepsi]
Epilepsi. 2013; 19(1): 19-23 | DOI: 10.5505/epilepsi.2013.84856  

Importance of the simultaneous ECG during routine EEG recording

Halil Önder, Fadime İrsel Tezer, Serap Saygı
Hacettepe University Faculty of Medicine Department of Neurology

OBJECTIVE: Ictal and interictal ECG abnormalities are not rare in the patients with epilepsy. The aim of our study was definition of arrhythmias during simultaneous routine EEG- ECG recordings and the effect of this on follow up of the patients.
METHODS: The keywords related to cardiac arrhythmia have been searched in all EEG recording reports between January 2011-February 2012. The demographic features, diagnosis or pre-diagnosis of patients during routine EEG recordings have been obtained from Hospital Data System.
RESULTS: In all 2136 EEG reports, 48 (% 2) of them included keywords related to cardiac arrhytmias. 18 of 48 patients had exstrasystole, 14 had tacycardia. 13 reports had no detail about type of arrhythmia, only noted as arrhythmia and 3 patients had bloc or bradiarrhythmia. After routine EEG recordings, 6 patients underwent to cardiology follow up in our center. 1 patient with an asystole during EEG recording had treated via a pace-maker.
CONCLUSION: The detection of cardiac arrhythmias is important in diagnosis and follow up the patients who are referring to routine EEG laboratuary. Dedicating one channel to ECG recording can only take few minutes even in busy EEG laboratories and make big differences in some patients’ management.

Keywords: EEG ECG arrhythmia epilepsy syncope seizure


Rutin EEG çekimi sırasında eş zamanlı EKG çekiminin önemi

Halil Önder, Fadime İrsel Tezer, Serap Saygı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

AMAÇ: Epilepsi hastalarında iktal ve interikal EKG anomalileri nadir görülen durumlar değildir. Bu aritmilerin tanınması özellikle video-EEG monitorizasyon ünitelerinde hastaların takibinde; epileptik odağın lateralizasyonu-lokalizasyonu, antiepileptik ilacın seçimi gibi konularda faydalı olmaktadır.Bu çalışmada eş zamanlı EEG-EKG kayıtlarında saptanan aritmilerin tanımlanması ve bunun hastaların takibindeki etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Ocak 2011-Şubat 2012 arasında çekilen EEG raporlarından aritmi ile ilişkili anahtar kelimeler ile tarama yapıldı. Hastaların demografik özellikleri, tanı ve ön-tanıları hastane kayıt sisteminden bulundu. Aritmi bulunan EEG kayıtları yeniden incelenerek uzun QT intervali açısından tekrar değerlendirildi.
BULGULAR: Toplamda taranan 2136 EEG raporunun 48 (% 2) ‘inde kardiyak aritmi ile ilişkili anahtar kelimeler bulundu. 48 hastanın 25’i kadındı. Ortalama yaşı 53’tü. 48 hasta raporundan 18’inde ekstrasistol; 14’ünde taşikardi; 13’ünde aritmi kelimesi geçmekle beraber aritmi tipi hakkında bilgi verilmediği; 3’ünde de bradiaritmi-blok kelimelerinin geçtiği görüldü. 6 hastanın EEG kayıtlarından sonra kardiyoloji takiplerine girdiği görüldü. EEG kayıdı sırasında asistol saptanan bir hastaya acil kardiyoloji konsultasyonu sonrası pacemaker takıldığı öğrenildi. Aritmi saptadığımız 48 hastanın 5’inin EEG traselerinde uzun QT intervali saptadık.
SONUÇ: EEG laboratuarına refere edilen hastalarda kardiak aritmilerin saptanması tanı ve takip açısından önemlidir. İş gücü fazla olan EEG laboratuarlarında dahi adanacak bir EKG kanalı birkaç dakika alabilecek ve bazı hastaların ele alımında büyük fark yaratabilecektir.

Anahtar Kelimeler: EEG EKG aritmi epilepsi senkop bayılma


Halil Önder, Fadime İrsel Tezer, Serap Saygı. Importance of the simultaneous ECG during routine EEG recording. Epilepsi. 2013; 19(1): 19-23

Corresponding Author: Fadime İrsel Tezer, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2020 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale