ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 27  Issue : 1  Year: 2021

How Should Antiepileptic Drugs Be Selected During Pregnancy? [Epilepsi]
Epilepsi. 2017; 23(2): 41-50 | DOI: 10.5505/epilepsi.2016.84803  

How Should Antiepileptic Drugs Be Selected During Pregnancy?

Melike Batum1, Ayşın Kısabay2, Hikmet Yılmaz2
1Department of Neurology, Uşak State Hospital, Uşak, Turkey
2Department of Neurology, Celal Bayar University Faculty of Medicine, Manisa, Turkey

Although the risk of prematurity, growth retardation, and major malformations is higher in infants of mothers using antiepileptic medications than in those of the mothers not using them, the harmful effects of the convulsive seizures on the maternal and fetal health are much more. Thus, the risks introduced by the antiepileptic medications to the fetus as well as the effects of the seizures occurring during gestation on maternal and fetal health should be evaluated carefully. Both antiepileptic medications and seizures may negatively impact the fetus. Given that recently introduced antiepileptic medications have fewer side effects they are used widely and due to their high tolerability rates, several investigations regarding their efficacy have been prompted in pregnant women. On the contrary, the teratogenic effects of the old-generation antiepileptics and their negative effects on cognition warrant more careful use of these medications. The primary objective in choosing antiepileptic medications for pregnant women is to control the seizures and minimize the risk of developing both physical and cognitive malformations.

Keywords: Antiepileptic treatment, epilepsy, gestation, cognitive malformation; teratogenicity.


Gebelikte Antiepileptik Seçimi Nasıl Olmalı?

Melike Batum1, Ayşın Kısabay2, Hikmet Yılmaz2
1Uşak Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği, Uşak
2Celal Bayar Üniversitesi Nöroloji Ana Bilim Dalı, Manisa

Antiepileptik ilaç kullanan annelerin bebeklerinde prematüre, gelişme geriliği ve major malformasyon riski; ilaç almayanlara göre daha yüksek oranda olmasına rağmen, konvülsif nöbetlerin anne ve bebek sağlığına olan zararlı etkileri çok daha fazladır. Bu yüzden antiepileptik ilaçların fetüse getirdiği riskler ile gebelik sırasında oluşan nöbetlerin anne ve bebek sağlığına etkisi dikkatlice değerlendirilmelidir. Hem antiepileptik ilaçlar, hem de nöbetler fetüsü olumsuz yönde etkileyebilir. Son zamanlarda yeni çıkan antiepileptik ilaçların yan etkilerinin az olması ve toleransın yüksek olması özelliklerinden dolayı yaygın kullanılmaya başlanmış olması, bu ilaçların gebelerde olan etkinliğinin araştırılmasına neden olmuştur. Bununla birlikte eski kuşak antiepileptiklerin bilinen teratojenik etkileri yanında kognisyon üzerine etkilerinin olumsuz olması da bu ilaçların daha dikkatli kullanılmasını gerektirmektedir. Gebelikte antiepileptik seçiminde birincil amaç; nöbetleri kontrol altına almak, bebeğin hem fiziksel hem de kognitif malformasyon gelişme riskini en aza indirmektir.

Anahtar Kelimeler: Antiepileptik tedavi, epilepsi, gebelik, kognitif malformasyon; teratojenite.


Melike Batum, Ayşın Kısabay, Hikmet Yılmaz. How Should Antiepileptic Drugs Be Selected During Pregnancy?. Epilepsi. 2017; 23(2): 41-50

Corresponding Author: Melike Batum, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale