ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 26  Issue : 3  Year: 2020

The Effect of Valproic Acid or Carbamazepine at Bone Metabolism in Epileptic Patients [Epilepsi]
Epilepsi. 2014; 20(1): 29-34 | DOI: 10.5505/epilepsi.2014.83702  

The Effect of Valproic Acid or Carbamazepine at Bone Metabolism in Epileptic Patients

Yılmaz Çetinkaya1, Hayrünnisa Sezikli2, Duygu Ekmekçi1, Zeynep Baştuğ Gül1, Kemal Tutkavul1, Hülya Tireli1
1Haydarpasa Numune Education And Research Hospital, Neurology, İstanbul
2Derince Education And Research Hospital,biochemistry,kocaeli

OBJECTIVE: In this study, we evaluated the effects of the chronic use of carbamazepine and valproic acid on the bone metabolism in patients with epilepsy.


METHODS: We measured serum levels of calcium, phosphorus, alkaline phosphatase, osteocalcin, and urinary deoxypyridinoline in normal controls and in epilepsy patients taking carbamazepine or valproic acid as monotherapy for at least one year.


RESULTS: Alkaline phosphatase levels were significantly higher in carbamazepine group when compared to controls.
Calcium, phosphorous and osteocalcine levels were significantly elevated in the valproic acid group as compared with controls. Deoxypyridinoline is specific marker of bone resorption and osteoclastic activity which is excreted unmetabolized in urine. Deoxypyridinoline levels did not differ significantly among the patient versus control groups.
CONCLUSION: The most important results of the bone metabolism disorder are osteoporosis, osteomalacia and fractures. The risk of fractures may increase in epilepsy patients on valproic acid treatment, because the bone metabolism is inversely affected from the chronic use of this drug.

Keywords: carbamazepine, valproic acid, bone metabolism


Epilepsi Hastalarında Karbamazepin veya Valproik Asit Kullanımının Kemik Metabolizmasına Etkisi

Yılmaz Çetinkaya1, Hayrünnisa Sezikli2, Duygu Ekmekçi1, Zeynep Baştuğ Gül1, Kemal Tutkavul1, Hülya Tireli1
1Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji, İstanbul
2Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,biyokimya,kocaeli

AMAÇ: Bu çalışmada, uzun süre karbamazepin ve valproik asit kullanan epileptik hastalarda, tedavinin kemik metabolizması üzerine olan etkilerinin araştırılması amaçlandı.


YÖNTEMLER: Çalışmaya en az 1 yıl süreyle karbamazepin ya da valproik asit monoterapisi alan olgular ve sağlıklı kontrol grubu alındı. Hastaların ve kontrollerin serum kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz ve osteokalsin düzeyleri ile idrarda deoksipiridin düzeyleri ölçüldü.
BULGULAR: Karbamazepin monoterapisi alan hasta grubunda kontrol grubuna oranla alkalen fosfataz düzeyi anlamlı olarak yüksekti.
Valproik asit monoterapisi alan hasta grubunda ise kontrol grubuna oranla kalsiyum, fosfor ve osteokalsin düzeyleri anlamlı olarak yüksekti..
Karbamazepin ve valproik asit monoterapisi alan hastalarda kontrol grubuyla karşılaştırıldığında idrarda kemik yıkımı için spesifik bir markır olan deoksipiridin ile anlamlı ilişki bulunmadı.
SONUÇ: Kemik metabolizması bozukluğunun en önemli sonucu osteoporoz, osteomalazi ve fraktürdür. Kronik valproik asit kullanımı sonrası kemik metabolizmasının etkilenmesi ile kırık riskinde artış mevcuttur.

Anahtar Kelimeler: Karbamazepin, valproik asit, kemik metabolizması


Yılmaz Çetinkaya, Hayrünnisa Sezikli, Duygu Ekmekçi, Zeynep Baştuğ Gül, Kemal Tutkavul, Hülya Tireli. The Effect of Valproic Acid or Carbamazepine at Bone Metabolism in Epileptic Patients. Epilepsi. 2014; 20(1): 29-34

Corresponding Author: Yılmaz Çetinkaya, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2020 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale