ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 26  Issue : 3  Year: 2020

First Symptomatic Seizure Due to Hypomagnesemia: A Case Report [Epilepsi]
Epilepsi. 2010; 16(2): 113-116

First Symptomatic Seizure Due to Hypomagnesemia: A Case Report

Eda Kılıç Çoban, Fatma Münevver Gökyiğit, Reyyan Ezer, Nevin Kuloğlu Pazarcı
Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 2. Nöroloji Kliniği, İstanbul

It is important to eliminate cerebrovascular diseases following a first seizure in the elderly. Electrolyte disturbances can also cause epileptic seizures in this population. We aimed in this report to describe a first seizure in an elderly woman caused by an electrolyte disturbance: hypomagnesemia. A 58-year-old female patient admitted to our emergency clinic with generalized myoclonus. Monoparesis of her right limb was noted. She had a history of hypertension, diabetes, cardiac failure, and myocardial infarction. Her medical therapy involved diuretics and oral antidiabetics. Her brain imagings and lumbar puncture did not show any sign of cerebrovascular diseases and she had no systemic illness. Attempts with two antiepileptic drugs failed to control her seizures. In her routine blood samples, magnesium level was 1.26 mg/dl, so magnesium was replaced parenterally and then orally. Her seizures resolved after the magnesium level attained normal ranges. The EEG findings also returned to normal. In conclusion, every patient with a first epileptic seizure should be evaluated for electrolyte disturbances.
Especially patients with comorbid diseases on polytherapy should be investigated with respect to hypomagnesemia.

Keywords: Hypomagnesemia; seizure.


Hipomagnezemiye Bağlı İlk Semptomatik Nöbet: Olgu Sunumu

Eda Kılıç Çoban, Fatma Münevver Gökyiğit, Reyyan Ezer, Nevin Kuloğlu Pazarcı
Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 2. Nöroloji Kliniği, İstanbul

İleri yaşta ilk nöbetle başvuran hastalarda serebrovasküler hastalığı ekarte etmek önemlidir. Ancak, elektrolit bozuklukları da nöbete yol açan nedenlerdendir. Bu yazıda, hipomagnezemi nedeni ile tetiklenen ilk semptomatik nöbet olgusunu sunarak bu konuya dikkat çekmeyi amaçladık. Elli sekiz yaşında kadın hasta acilimize generalize miyoklonik nöbet nedeni ile başvurdu. Hastanın nörolojik muayenesinde sağ nazolabiyal sulkus silikliği ve sağ alt ekstremitede 4/5 kas gücü mevcuttu. Hipertansiyon, diyabet, kalp yetmezliği ve geçirilmiş miyokard infarktüs öyküsü bulunmaktaydı. Hasta diüretik içeren antihipertansif, oral antidiyabetik tedavi almaktaydı. Hastanın yapılan beyin görüntülemelerinde ve lomber ponksiyonunda serebrovasküler hastalığı düşündüren bir bulgusu olmamakla birlikte nöbete yol açabilecek sistemik bir hastalığı da mevcut değildi. Hastaya ikili oral antiepileptik başlanmasına rağmen nöbetleri kontrol altına alınamadı. Kan incelemesinde serum
magnezyum düzeyinin 1.26 mg/dl gelmesi üzerine hastaya önce parenteral ardından oral magnezyum replasmanı yapıldı. Serum magnezyum düzeyi normal sınırlara gelmesinin ardından hastanın nöbetleri sona erdi ve antiepileptik dozları tedrici olarak azaltıldı. Hastanın EEG
bulgularında da düzelme tespit edildi. Sonuç olarak, acile ilk nöbetle başvuran her hasta elektrolit dengesizliği açısından mutlaka değerlendirilmelidir. Hipomagnezemi, komorbiditesi olan ve çoklu medikal tedavi alan her hastada bakılması gerekli elektrolit bozukluğu olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Hipomagnezemi; nöbet.


Eda Kılıç Çoban, Fatma Münevver Gökyiğit, Reyyan Ezer, Nevin Kuloğlu Pazarcı. First Symptomatic Seizure Due to Hypomagnesemia: A Case Report. Epilepsi. 2010; 16(2): 113-116

Corresponding Author: Eda Kılıç Çoban, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2020 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale