ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 26  Issue : 3  Year: 2020

IDIOPATHLC PARTIAL EPILEPSIES IN CHILDHOOD [Epilepsi]
Epilepsi. 1995; 1(3): 101-108

IDIOPATHLC PARTIAL EPILEPSIES IN CHILDHOOD

Charlotte DRAVET1
Centre Saint Paul, Marseille, France

The first descriptions of partial epilepsies with a favourable prognosis in children were reported in the sixties. Now they are named "Idiopathic Partial Epilepsies". Partial seizures, often nocturnal, occur in normal children, between 3 and 12 years of age. The EEG shows localized spikes and slow spikes, with a particular morphology, extremely increased by sleep. Seizures respond well to antiepileptic drugs. Ancillary investigations do not reveal any organic lesion, but there are family antecedents. Idiopathic partial epilepsies frequently disappear spontaneously around the adolescence, without sequelae. The most typical form is the "Epilepsy with Centra-Temporal Paroxysms". They also include the "Epilepsy with Occipital Paroxysms", the "Primary Reading Epilepsy", the "Epilepsy with Affective seizures". Other forms have been recently described in infants, sometimes with a familial character.

Keywords: IDIOPATHIC PARTIAL EPILEPSY, CHILDHOOD


ÇOCUKLUK ÇAĞININ İDYOPATİK PARSİYEL EPİLEPSİLERİ

Charlotte DRAVET1
Centre Saint Paul, Marseille, France

Selim çocukluk epilepsileri 60'lı yıllardan itibaren tanımlanmakta olup günümüzde "İdyopatik Parsiyel Epilepsiler" (İPE) olarak adlandırılırlar. Bu epilepsiler 3 ila 12 yaş arası normal çocuklarda genellikle gece ortaya çıkan parsiyel nöbetlerle karakterizedir. EEG'de uyku ile çok aktive olan, özel morfolojili, lokalize dikenler ve diken-dalgalar gözlenir. Antiepileptik ilaçlara yanıt iyidir. Yardımcı araştırmalarla herhangi bir organik lezyon ortaya konmaz. Fakat hastanın soy-geçmişi özellik gösterir. Vakaların çoğunda iyileşme sekelsiz olarak adolesan çağında olur. En tipik şekli "Santro-Temporal Dikenli Epilepsi"dir. Oksipital Paroksizmli Epilepsi, Primer Okuma Epilepsisi, Affektif Semiyolojili Nöbetlerle Şekillenen Epilepsi de İdyopatik parsiyel epilepsi grubuna girer. Süt çocukluğu döneminde, bazen ailesel özellikler gösteren değişik ÎPE tipleri de yakın zamanda tanımlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İDYOPATİK PARSİYEL EPİLEPSİ, ÇOCUKLUK


Charlotte DRAVET. IDIOPATHLC PARTIAL EPILEPSIES IN CHILDHOOD. Epilepsi. 1995; 1(3): 101-108


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2020 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale