ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 26  Issue : 3  Year: 2020

Epilepsy and Sport [Epilepsi]
Epilepsi. 2015; 21(3): 107-110 | DOI: 10.5505/epilepsi.2015.75010  

Epilepsy and Sport

Emine Taşkıran1, Çiğdem Özkara2
1Sefakoy Hospital, Istanbul Medipol University, Istanbul, Turkey
2Department Of Clinical Neurophysiology, Department Of Neurology, Istanbul University,cerrahpaşa Faculty Of Medicine, Turkey

Epilepsy is a commonly encountered disorder in Turkey and throughout the world. It is widely believed that exercise enhances seizures, and that traumas and accidents occur more frequently in epileptic patients. This belief has created a stigma, restricting the daily lives of patients with epilepsy. Epileptic children and adolescents are socially isolated and prevented from engaging in sports and similar activities in developing countries. The aim of the present article is to demonstrate that exercise, including sports, is not a precipitating factor for seizures, and that this type of activity may be used to control and prevent epilepsy.

Keywords: Exercise, epilepsy; sport; yoga.


Epilepsi ve Spor

Emine Taşkıran1, Çiğdem Özkara2
1İstanbul Medipol Üniversitesi, Sefaköy Hastanesi, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Klinik Nörofizyoloji Bilim Dalı, İstanbul

Epilepsi dünyada ve ülkemizde yaygın görülen bir hastalıktır. Bir inanış olarak, epilepsi hastalarında egzersiz ve sporun nöbetleri artırdığı, kaza ve yaralanmaların daha sık olduğu düşünülmektedir. Bu yaygın inanış epilepsi hastaları için bir stigmaya neden olmakta ve hastaların günlük yaşam aktivitelerini kısıtlamaktadır. Bundan dolayı gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde, özellikle oyun ve ergenlik çağındaki birçok epilepsili çocuk spor ve benzeri uğraşlardan uzak tutularak sosyal izolasyona maruz kalmaktadır. Bu yazıda egzersizin ve sporun nöbet tetikleyici bir faktör olmadığı, aksine nöbet kontrolünde faydalı ve epilepsi gelişiminde önleyici olabileceği gösterilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Egzersiz, epilepsi; spor; yoga.


Emine Taşkıran, Çiğdem Özkara. Epilepsy and Sport. Epilepsi. 2015; 21(3): 107-110

Corresponding Author: Emine Taşkıran, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2020 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale