ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 27  Issue : 1  Year: 2021

Clinical Features of Postroke Epilepsy and Relationship with Prognosis [Epilepsi]
Epilepsi. 2013; 19(3): 121-126 | DOI: 10.5505/epilepsi.2013.73792  

Clinical Features of Postroke Epilepsy and Relationship with Prognosis

Turgay Demir1, Kezban Aslan2, Mehmet Balal3, Hacer Bozdemir2
1Clinic Of Neurology, Midyat State Hospital, Mardin
2Department Of Neurology, Çukurova University Faculty Of Medicine, Adana
3Clinic Of Neurology, Niğde State Hospital, Niğde

OBJECTIVE: This study was performed to determine the clinical features and types of treatment that affect the onset of seizures and prognosis in 188 patients with post-stroke seizures who were followed in Department of Neurology of Çukurova University Faculty of Medicine.
METHODS: In this retrospective study, archive files of 1789 patients diagnosed with acute cerebrovascular disease admitted to Department of Neurology of Çukurova University Faculty of Medicine between 1.1.2000 – 31.12.2010 were scanned and 188 patients who had seizures after stroke were included in the study. Patient history, demographic characteristics, neurological findings, etiology of stroke, stroke localization according MRI or CTI, age at stroke, stroke type, seizure onset date, type of anti-epileptic treatment and prognostic features were re-examined and evaluated.
RESULTS: 91 ( 48.4 %) patients had early-onset seizures (first 15 days after stroke), 97 ( 51.6 %) had late-onset seizures (16th day and after). 172 (91.4 %) patients had cortical involvement. 166 (88.2 %) patients were treated with monotherapy, 22 (11.8 %) patients had politherapy; seizures were full or partial controlled with monotherapy.
CONCLUSION: Late-onset seizures after stroke arise more frequently than early-onset seizures and patients with poststroke epilepsy patients are often treated with monotherapy.

Keywords: Epilepsy, prognosis; seizure; stroke.


İnme Sonrası Epilepside Klinik Özellikler ve Prognoz ile İlişki

Turgay Demir1, Kezban Aslan2, Mehmet Balal3, Hacer Bozdemir2
1Midyat Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Mardin
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Adana
3Niğde Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Niğde

AMAÇ: Bu çalışmada Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi (ÇÜTF) Nöroloji polikliniğinde SVH (serebro-vasküler hastalık) sonrası gelişen epilepsi nöbetleri nedeniyle izlenen 188 hastada retrospektif değerlendirme yaparak, nöbet gelişimini etkileyen klinik özellikler, tedavi ve prognoz ile ilgili verilerin belirlenmesini amaçladık.
YÖNTEMLER: Bir Ocak 2000 - 31 Aralık 2010 tarihleri arasında ÇÜTF Nöroloji kliniğinde akut gelişen SVH tanısı ile izlenen 1789 hastadan inme sonrası nöbet geçirdiği belirlenen 188 hastanın retrospektif olarak demografik ve özgeçmiş özellikleri, nörolojik muayene bulguları, inme tipi, inme geçirme yaşı, inme etyolojisi, MRG veya BBT bulgularına göre inmenin lokalizasyonu ve lateralizasyonu, EEG bulguları, nöbet başlangıç zamanı, nöbet tipi ve sıklığı, kullanılmakta olan antiepileptik ilaç tedavileri ve tedavi sonrası prognoz bilgileri kayıt edildi.
BULGULAR: 91 hastada ( % 48.4) erken başlangıçlı nöbetler (inme sonrası ilk 15 gün), 97 ( % 51.6) hastada geç başlangıçlı nöbetler ( 16.gün ve sonrasında) gözlendiği belirlendi. Çalışmaya alınan hastaların 172 (% 91.4)’sinde kortikal tutulum tespit edildi. 166 (% 88.2) hasta epilepsi için monoterapi, 22 (% 11.8) hasta politerapi almakta; monoterapi alan hastaların % 90.9’unda nöbetler tam veya kısmen kontrol altındaydı.


SONUÇ: İnme sonrasında geç dönem başlangıçlı nöbetler erken döneme oranla daha sık ortaya çıkmakta ve İSE ‘de sıklıkla monoterapi ile nöbet kontrolü sağlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İnme, nöbet; epilepsi; prognoz.


Turgay Demir, Kezban Aslan, Mehmet Balal, Hacer Bozdemir. Clinical Features of Postroke Epilepsy and Relationship with Prognosis. Epilepsi. 2013; 19(3): 121-126

Corresponding Author: Turgay Demir, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale