ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 27  Issue : 1  Year: 2021

Sudden Unexpected Death in Epilepsy: A Case Report [Epilepsi]
Epilepsi. 2018; 24(1): 37-40 | DOI: 10.14744/epilepsi.2017.70783  

Sudden Unexpected Death in Epilepsy: A Case Report

Gülser Karadaban Emir, Yasemin Ünal, Dilek Aslan Öztürk, Gülnihal Kutlu
Department of Neurology, Muğla Sıtkı Koçman University Faculty of Medicine, Muğla, Turkey

Sudden unexpected death in epilepsy (SUDEP) is a serious problem, with an increasing importance, in recent years. It is responsible for 17% of deaths in patients with epilepsy. The risk increases with age. Particularly, patients with refractory epilepsy are at a higher risk. In addition, male gender, early-beginning epilepsy, polytherapy, nocturnal seizures, and generalized tonic-clonic seizures are among the risk factors. Respiratory, cardiac, autonomic, and brain stem pathologies are responsible for the pathophysiology of epilepsy.

Keywords: Death, SUDEP; temporal lobe epilepsy.


Epilepside Ani Beklenmedik Ölüm (SUDEP): Bir Olgu Sunumu

Gülser Karadaban Emir, Yasemin Ünal, Dilek Aslan Öztürk, Gülnihal Kutlu
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Muğla

Epilepside ani beklenmedik ölüm (SUDEP) son yıllarda önemi artan ciddi bir problemdir. Epilepsi hastalarındaki ölümlerin %17’sinden sorumludur. Hastalık yaşı arttıkça risk artmaktadır. Özellikle dirençli epilepsi hastaları risk altındadır. Ayrıca erkek cinsiyet, erken yaşta başlangıç, politerapi, nokturnal nöbetler, jeneralize tonik klonik nöbetler de risk faktörleri arasındadır. Patofizyolojisinde solunumsal, kardiyak, otonomik ve beyin sapı ile ilgili patolojiler sorumlu tutulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ölüm, SUDEP; temporal lob epilepsi.


Gülser Karadaban Emir, Yasemin Ünal, Dilek Aslan Öztürk, Gülnihal Kutlu. Sudden Unexpected Death in Epilepsy: A Case Report. Epilepsi. 2018; 24(1): 37-40

Corresponding Author: Gülser Karadaban Emir, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale