ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 27  Issue : 1  Year: 2021

NREM Parasomnias: An important comorbidity in epilepsy patients of pediatric age [Epilepsi]
Epilepsi. 2013; 19(3): 109-113 | DOI: 10.5505/epilepsi.2013.68442  

NREM Parasomnias: An important comorbidity in epilepsy patients of pediatric age

Mecbure Nalbantoğlu, Gülçin Benbir, Derya Karadeniz, Cengiz Yalçınkaya
Istanbul University Cerrahpasa Faculty Of Medicine Department Of Neurology

OBJECTIVE: Purpose: We here aimed to investigate our pediatric group of patients to reveal the comorbidity of epilepsy and NREM parasomnias and their clinical and polysomnographic characteristics.
Study plan: We retrospectively investigated all patients at the age of 18 or younger internalized within the last two years patients for a full night polysomnographic evaluation in our Sleep and Wake Disorders Unit.
METHODS: Patients and Methods: The diagnosis of epilepsy was made on the basis of clinical findings and electroencephalography findings; and the diagnosis of NREM parasomnia was made according to the International Classification of Sleep Disorders.
RESULTS: Results: A total of 29 male (67.4%) and 14 female (32.6%) patients were investigated. Nineteen (44.2%) out of 43 patients were diagnosed as epilepsy. Nine (47.4%) of the patients with epilepsy also had delta-alpha paroxysms (DAP) and partial wakefulness during sleep – which are the characteristics polysomnographic features of NREM parasomnias.
CONCLUSION: Conclusion: We observed a high comorbidity of epilepsy and NREM parasomnia in pediatric group of patients investigated in our sleep center. The arousal parasomnias are increasingly being reported to be more common in patients with epilepsy, probably due to shared common physiopathological mechanism characterized by pathological arousals originating in abnormal thalamo-cortical circuits produced by the central pattern generators.

Keywords: Epilepsy, pediatric age group, NREM parasomnias.


Pediyatrik yaş grubu epilepsi hastalarında önemli bir komorbidite: NREM Parasomnileri

Mecbure Nalbantoğlu, Gülçin Benbir, Derya Karadeniz, Cengiz Yalçınkaya
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

AMAÇ: Amaç: Çalışmamızda pediyatrik yaş grubu hastalarımızda epilepsi ve NREM parasomnilerinin birlikteliğini ve klinik-polisomnografik özelliklerini incelemeyi amaçladık.
Çalışma Planı: Bu amaçla, Uyku ve Uyanıklık Bozuklukları merkezimizde son iki yıl içinde tüm gece polisomnografi incelemesi yapılan 18 yaş ve altı tüm hastalarımızın dosyalarını retrospektif olarak inceledik.
YÖNTEMLER: Hastalar ve Yöntemler: Tıbbi kayıtlarına göre, klinik ve elektroensefalografi bilgilerine göre epilepsi tanısı konulan ve Uluslararası Uyku Bozuklukları Sınıflaması kriterlerine göre NREM parasomnisi tanısı alan hastalar çalışmaya dahil edildi.
BULGULAR: Bulgular: Toplam 29 erkek (%67.4) ve 14 kadın (%32.6) hasta incelendi; 43 hastanın 19’unda (%44.2) epilepsi tanısı mevcuttu. Polisomnografi tetkikinde, epilepsi tanısı olan hastaların 9’unda (%47.4) NREM parasomnilerinin karakteristik bulgusu olan delta-alfa paroksizmleri ile uykunun yüzeyelleştiği saptandı.
SONUÇ: Sonuç: Uyku merkezimizde incelenen pediyatrik yaş grubunda oldukça yüksek oranda epilepsi ve NREM parasomnisi birlikteliği saptadık. Özellikle son yıllarda, uyanma bozukluğu ile seyreden NREM parasomnilerinin epilepsi hastalarında daha sık görüldüğü bildirilmektedir. Bu durumun, ortak bir fizyopatolojik mekanizma olarak, santral patern jeneratörleri ile talamo-kortikal döngülerde patolojik uyanıklık reaksiyonlarına bağlı olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, pediyatrik yaş grubu, NREM parasomnileri.


Mecbure Nalbantoğlu, Gülçin Benbir, Derya Karadeniz, Cengiz Yalçınkaya. NREM Parasomnias: An important comorbidity in epilepsy patients of pediatric age. Epilepsi. 2013; 19(3): 109-113

Corresponding Author: Gülçin Benbir, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale