ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 27  Issue : 1  Year: 2021

Temporal Lobe Epilepsy and Autoimmunity [Epilepsi]
Epilepsi. 2016; 22(Suppl. 1): 46-52 | DOI: 10.5505/epilepsi.2015.59354  

Temporal Lobe Epilepsy and Autoimmunity

Mine Sezgin, Betül Baykan
Istanbul University, Istanbul Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Istanbul, Turkey

Epilepsy is one of the most frequent neurological diseases affecting quality of life in our country and in the world. Temporal lobe epilepsy is especially remarkable in terms of its frequency, resistance to treatment and large spectrum of the affected age groups. There are recent increasing new evidences on the relationship between autoimmune mechanisms and temporal lobe epilepsy. Understanding the autoimmune mechanisms will contribute to create new concepts for the etiopathogenesis, diagnosis and treatment of temporal lobe epilepsy.

Keywords: Anti-neuronal antibodies, autoimmune epilepsy, temporal lobe epilepsy.


Temporal Lob Epilepsisi ve Otoimmünite

Mine Sezgin, Betül Baykan
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Epilepsi yaşam kalitesini etkileyen, ülkemizde ve dünyada en sık görülen nörolojik hastalıklardan biridir. Temporal lob epilepsisi sıklığı, tedaviye gösterdiği direnç ve etkilediği geniş yaş grubu açısından özellikle dikkate değerdir. Otoimmün mekanizmalar ile temporal lob epilepsisi arasındaki ilişki her geçen gün yeni oluşan kanıtlar eşliğinde ortaya konmaktadır. Bu otoimmün mekanizmaların anlaşılması temporal lob epilepsisi etyopatogenezi, tanısı ve tedavisine ilişkin yeni kavramların geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Antinöronal otoantikor, otoimmün epilepsi, temporal lob epilepsisi.


Mine Sezgin, Betül Baykan. Temporal Lobe Epilepsy and Autoimmunity. Epilepsi. 2016; 22(Suppl. 1): 46-52

Corresponding Author: Mine Sezgin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale