ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 26  Issue : 3  Year: 2020

Cyclic alternating pattern(CAP) in young healty adults [Epilepsi]
Epilepsi. 2012; 18(1): 7-12 | DOI: 10.5505/epilepsi.2012.58077  

Cyclic alternating pattern(CAP) in young healty adults

Ayşe Özlem Akgün1, İbrahim Öztura2, Barış Baklan2
1Sarıkamış State Hospital, Neurology Department, Sarıkamış, Kars, Turkey
2Department Of Neurology, University Of Dokuz Eylül, İzmir, Turkey

OBJECTIVE: The aim of this study is to determine the frequency and context of cyclic alternating pattern (CAP) in healthy young adults using sleep EEG recording.
METHODS: Nineteen healty young adults underwent an 8 hour sleep video-EEG-PSG recording. After the first evaluation, CAP parameters were scored in 16 cases who have no sleep diseases.
RESULTS: Mean CAP rate was found 25.95% in total NREM; A1 CAP rate was 20.51%, A2 CAP rate was 3.56% and A3 CAP rate was 1.91%.
CONCLUSION: When our results are compared with the other studies, CAP rate is lower but the context of CAP is similar. The results are important because of determining the CAP parameters in healthy population.

Keywords: Sleep, EEG, CAP


Genç sağlıklı erişkinlerde siklik alternan pattern(CAP) dağılımı

Ayşe Özlem Akgün1, İbrahim Öztura2, Barış Baklan2
1Sarıkamış Devlet Hastanesi, Nöroloji Bölümü, Sarıkamış, Kars
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, İzmir

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı sağlıklı genç erişkinlerde tüm gece uyku EEG’sinde fizyolojik, döngülü bir aktivite olan siklik alternan pattern (CAP) sıklığı ve dağılımını belirlemektir.
YÖNTEMLER: Çalışmaya alınan 19 sağlıklı genç erişkine 8 saatlik uyku video-EEG ve PSG kayıtlaması yapıldı ve ilk değerlendirme sonrasında uyku bozukluğu saptanmayan 16 olguda CAP skorlaması yapıldı.
BULGULAR: Total NREM içinde ortalama CAP oranı %25.95, A1 CAP oranı % 20.51, A2 CAP oranı %3.56, A3 CAP oranı %1.91 saptandı.
SONUÇ: Bulgularımız benzer araştırmalar ile karşılaştırıldığında, CAP oranı biraz daha düşük olmakla birlikte CAP dağılımı benzerdir. Bu sonuçların sağlıklı popülasyondaki CAP değerlerini belirlemek amacı ile önemli olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Uyku, EEG, CAP


Ayşe Özlem Akgün, İbrahim Öztura, Barış Baklan. Cyclic alternating pattern(CAP) in young healty adults. Epilepsi. 2012; 18(1): 7-12

Corresponding Author: Ayşe Özlem Akgün, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2020 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale