ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 27  Issue : 1  Year: 2021

MRI STUDIES IN EPILEPSY [Epilepsi]
Epilepsi. 1995; 1(1): 5-9

MRI STUDIES IN EPILEPSY

Jerome ENGEL1
Departments of Neurology and Anatomy & Cell Biology and the Brain Research Institute, UCLA School of Medicine, Los Angeles, USA

Major advances in neuroimaging have revolutionized the diagnosis of epilepsy in recent years. Although EEG remains an essential diagnostic tool in this disorder and functional imaging techniques such us PET and SPECT continue to have limited, although important, applications, structural imaging with MRI is becoming increasingly accessible and important in most major centers. New high resolution scanners easily identify most common pathological substrates of symptomatic epilepsy, including hippocampal sclerosis and subtle localized areas of dysplastic tissue that are often amenable to surgical resection. With minor, relatively inexpensive modifications, functional MR might also become feasible for clinical evaluation of patients with epilepsy. These developments promise to make routine epilepsy diagnosis more accurate and, in some ways, more cost-effective. This is particularly true for surgical treatment of epilepsy, which has been greatly underutilized, in part due to the expense of pre-surgical evaluation.

Keywords: EPILEPSY, SURGERY, MRI


EPİLEPSİDE MRI ÇALIŞMALARI

Jerome ENGEL1
Departments of Neurology and Anatomy & Cell Biology and the Brain Research Institute, UCLA School of Medicine, Los Angeles, USA

Nörolojide görüntüleme yöntemlerindeki büyük ilerlemeler son yıllarda epilepsi tanısında devrim yaratmıştır. Her ne kadar EEG temel tanı gereci olma özeliğini, PET ve SPECT gibi fonksiyonel görüntüleme yöntemleri önemli ama sınırlı yararlarını korusalar da MRI ile yapılan strüktürel görüntüleme birçok merkezde giderek daha kolay uygulanabilir olmakta ve önemi artmaktadır. Yeni yüksek rezolusyonlu tarayıcılar kolaylıkla hipokampal skleroz veya fokal yerleşimli displastik dokular gibi cerrahi rezeksiyona uygun semptomatik epilepsinin en sık rastlanan patolojik yapılarını kolaylıkla tanımlayabilirler. Bu gelişmeler rutin epilepsi tanısının giderek daha doğru konmasını ve daha az masraflı olmasını sağlamaktadır. Ancak bu durum cerrahi öncesi hazırlıkların çok pahalı olması nedeniyle kullanımı kısıtlı olan epilepsi cerrahisi için kısmen geçerlidir.

Anahtar Kelimeler: EPİLEPSİ, CERRAHİ, MRI


Jerome ENGEL. MRI STUDIES IN EPILEPSY. Epilepsi. 1995; 1(1): 5-9


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale