ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 26  Issue : 3  Year: 2020

The eveluation of premenstrual dysphoric disorder ratio and the relationship with antiepileptic drugs in epilepsy patients [Epilepsi]
Epilepsi. 2013; 19(1): 24-28 | DOI: 10.5505/epilepsi.2013.50251  

The eveluation of premenstrual dysphoric disorder ratio and the relationship with antiepileptic drugs in epilepsy patients

Özden Kamışlı1, Suat Kamışlı1, Şükrü Kartalcı2, Meryem Bakır1, Yüksel Kaplan1, Cemal Özcan1
1Inonu University, Turgut Ozal Medicine Center, Department of Neurology,Malatya
2Inonu University, Turgut Ozal Medicine Center, Department of Psychiatry,Malatya

OBJECTIVE: Premestruel dysphoric disorder (PMDD) is a condition characterized by psychiatric and somatic symptoms which commonly seen in women of childbearing age. There are few studies investigating the prevalence of PMDD in patients with epilepsy. In this study we investigate the frequency of PMDD in epilepsy patients, and evaluate the relationship between antiepileptic drugs and PMDD.
METHODS: The subjects were 93 women with epilepsy and 30 healthy controls. Patients divided to five subgroups as carbamazepine, oxcarbazepine, valproic acide, lamotrigine and levetiracetam. Each group were examined for the frequency of PMDD. The incidence of PMDD were compared between groups.
RESULTS: The frequency of PMDD were similar in patients with epilepsy and without epilepsy. Focal epilepsy group, especially TLE has a higher incidence of PMDD but it was also similar with women without epilepsy. Looking at the relationship between antiepileptic treatments and PMDD, patients treated with lamotrigine has the lowest frequency.
CONCLUSION: In conclusion, the frequency of PMDD were found similar in patients with epilepsy and without epilepsy. Focal epilepsy patients, especially temporal lobe epilepsy patients has a higher incidence of PMDD. The LTG group had lowest rate of PMDD in terms of PMDD LTG may be beneficial for young women with epilepsy.

Keywords: Epilepsy, Premenstrual dysphoric disorder, antiepileptic drugs


Epilepsi hastalarında Premenstruel disforik bozukluk sıklığının ve antiepileptik ilaçlarla ilişkisinin araştırılması

Özden Kamışlı1, Suat Kamışlı1, Şükrü Kartalcı2, Meryem Bakır1, Yüksel Kaplan1, Cemal Özcan1
1İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Tıp Merkezi, Nöroloji Ad, Malatya
2İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Tıp Merkezi, Psikiyatri Ad, Malatya

AMAÇ: Premenstruel Disforik bozukluk (PMDB) çocuk doğurma çağındaki kadınlarda sık görülen psikiyatrik ve fiziksel semptomlarla seyreden bir durumdur. Epilepsi hastalarında PMDB sıklığını araştıran az sayıda çalışma vardır. Bu çalışmada kliniğimizdeki epilepsi hastalarında PMDB sıklığı ve PMDB ile antiepileptik ilaçlar arasındaki ilişki araştırıldı.
YÖNTEMLER: Epilepsi tanısı olan 93 hasta ve 30 kadın kontrol grubu olarak çalışmaya alındı. Hastalar, karbamazepin, okskarbazepin, valproik asit, lamotrijin ve levetirasetam kullanan hastalar olarak 5 alt gruba ayrıldı. PMDB sıklığı her bir grup için incelendi. Ayrıca PMDB görülme oranı gruplar arasında ve kontrol grubu ile karşılaştırıldı.
BULGULAR: PMDB sıklığı epilepsi hastalarında toplum ve kontrol grubu ile benzer oranlarda bulundu. Jeneralize ve fokal epilepsi arasındaki farka bakıldığında fokal epilepsilerde, özellikle temporal lob epilepsilerinde PMDB oranı daha yüksek olmakla birlikte istatistiksel anlamlı farklılık bulunmadı. Antiepileptik ilaçlarla PMDB ilişkisine bakıldığında ise lamotrijin kullanan hastalarda PMDB sıklığının en düşük olduğu görüldü.
SONUÇ: Sonuç olarak; PMDB sıklığı epilepsi hastalarında toplum çalışmalarına benzer oranlarda bulundu. Jeneralize ve fokal epilepsi arasındaki farka bakıldığında fokal epilepsilerde ve özellikle temporal lob epilepsilerinde PMDB görülme oranı daha yüksek olmakla birlikte epilepsi olmayan kadınlarla benzer oranlardaydı. Lamotrijin kullanan hastalarda PMDB oranının en düşük olması, genç epilepsi hastası kadınlarda LTG kullanımının PMDB açısından da faydalı olabileceğini düşündürdü.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, premenstruel disforik bozukluk, antiepileptik ilaçlar


Özden Kamışlı, Suat Kamışlı, Şükrü Kartalcı, Meryem Bakır, Yüksel Kaplan, Cemal Özcan. The eveluation of premenstrual dysphoric disorder ratio and the relationship with antiepileptic drugs in epilepsy patients. Epilepsi. 2013; 19(1): 24-28

Corresponding Author: Özden Kamışlı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2020 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale