ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 27  Issue : 1  Year: 2021

The Effect of Cognitive Functions on EEG in Patients with Juvenile Myoclonic Epilepsy [Epilepsi]
Epilepsi. 2013; 19(3): 103-108 | DOI: 10.5505/epilepsi.2013.45220  

The Effect of Cognitive Functions on EEG in Patients with Juvenile Myoclonic Epilepsy

Figen Demir, Pelin Doğan Ak, Hayrunisa Dilek Ataklı, Hüseyin Turan Atay, Baki Arpacı
Bakirkoy Psychiatry, Neurology And Neurosurgery Research And Training Hospital

OBJECTIVE: In this study, we aimed to show any effect of different types of cognitive activities on the electroencephalography (EEG) of patients with juvenile myoclonic epilepsy (JME).
METHODS: 30 patients with JME who stated that their seizures are not effected by any mental activity were submitted to a 30-minute standard awake video EEG. A neuropsychological activation battery (NPA) was performed during the ongoing video EEG.
RESULTS: The provocative effect of at least one test of NPA was observed in seven of 30 patients (23.3%) and the inhibitory effect of NPA was observed in nine of 30 patients (30.0%).
CONCLUSION: We demonstrated that increased attention, concentration, and the tests associated generally with the frontal lobe functions were crucial for provocating the EEG discharges. This may support the studies with neuropsychological tests and structural neuroimaging techniques showing focal cortical abnormalities mainly associated with frontal lobe in JME.

Keywords: neuropsychological EEG activation, juvenile myoclonic epilepsy


Jüvenil Miyoklonik Epilepsi Hastalarında Kognitif Fonksiyonların EEG Üzerine Etkisi

Figen Demir, Pelin Doğan Ak, Hayrunisa Dilek Ataklı, Hüseyin Turan Atay, Baki Arpacı
Bakırköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

AMAÇ: Bu çalışmada, jüvenil miyoklonik epilepsi (JME) hastalarında, değişik tipte mental aktivitelerin elektroensefalografi (EEG) üzerinde yapabileceği değişiklikleri göstermeyi amaçladık
YÖNTEMLER: Herhangi bir kognitif aktivite ile nöbetinin tetiklendiğinin farkında olmayan 30 JME hastasına, 30 dakikalık standart uyanıklık video EEG çekimi yapıldı. EEG devam ederken, bir nörofizyolojik aktivasyon bataryası (NAB) uygulandı.
BULGULAR: 30 hastanın 7’sinde (23.3%), NAB’nın en az bir testinin provokatif etkisi gözlenirken, 30 hastanın 9’unda (30.0%), NAB’nin inhibitör etkisi gözlenmiştir.
SONUÇ: Artmış dikkat, konsantrasyon ve genel olarak frontal lob fonksiyonları ile ilişkili testlerin EEG deşarjlarını provoke etme açısından önemli olduğunu saptadık. Bu durum, JME’de özellikle frontal lob ile ilişkili fokal kortikal anormallikleri gösteren nörofizyoloji ve yapısal nöro-görüntüleme teknikleri ile yapılan çalışmaları destekleyebilir niteliktedir.

Anahtar Kelimeler: nörofizyolojik EEG aktivasyonu, jüvenil miyoklonik epilepsi


Figen Demir, Pelin Doğan Ak, Hayrunisa Dilek Ataklı, Hüseyin Turan Atay, Baki Arpacı. The Effect of Cognitive Functions on EEG in Patients with Juvenile Myoclonic Epilepsy. Epilepsi. 2013; 19(3): 103-108

Corresponding Author: Pelin Doğan Ak, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale