ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 26  Issue : 3  Year: 2020

Mandatory drug changes in epilepsy patients using barbexaclone: Experience of three cases [Epilepsi]
Epilepsi. 2013; 19(1): 34-37 | DOI: 10.5505/epilepsi.2013.41736  

Mandatory drug changes in epilepsy patients using barbexaclone: Experience of three cases

Mustafa Tansel Kendirli, Hakan Tekeli, Semih Alay, Mehmet Güney Şenol, Fatih Özdağ
Gulhane Military Trainin Hospital, Neurology Department, Istanbul, Turkey

There is variety of reasons to change the drugs in epilepsy patients such as inadequate seizure control, adverse effects which cannot be tolerated, pregnancy, comorbid disease, etc. Difficulty to find the drug is another but rare reason to treatment change, although the seizures well controlled. In this article we presented and discussed appropriate approaches for changing the treatment in three different epileptic patients who are good seizure control with barbexaclone until discontinuation.

Keywords: Barbexaclone, phenobarbital, epilepsy, treatment


Barbeksaklon kullanan epileptik hastalarda zorunlu ilaç değişimi: Üç olgu tecrübesi

Mustafa Tansel Kendirli, Hakan Tekeli, Semih Alay, Mehmet Güney Şenol, Fatih Özdağ
Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Nöroloji Servisi, İstanbul, Türkiye

Epilepsi hastalarında ilaç değişimi yetersiz nöbet kontrolü, tolere edilemeyen yan etkilerle karşılaşılması, gebelik, komorbid hastalıklar gibi birçok farklı nedenle yapılabilmektedir. Nöbetleri kontrol altında olmasına rağmen ilaç temininde güçlük yaşamak nadir karşılaşılan bir diğer nedendir. Yazımızda barbeksaklon tedavisi ile şikayeti olmayan ancak ilaç kesildikten sonra nöbetleri başlayan üç olguda, tedavi geçiş süreci sunulmuş ve uygun yaklaşımlar tartışmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Barbeksaklon, fenobarbital, epilepsi, tedavi


Mustafa Tansel Kendirli, Hakan Tekeli, Semih Alay, Mehmet Güney Şenol, Fatih Özdağ. Mandatory drug changes in epilepsy patients using barbexaclone: Experience of three cases. Epilepsi. 2013; 19(1): 34-37

Corresponding Author: Mustafa Tansel Kendirli, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2020 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale