ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 26  Issue : 3  Year: 2020

Impacts from Epilepsy as a Disease Due to Trauma Some Results on Private Law [Epilepsi]
Epilepsi. 2013; 19(1): 1-6 | DOI: 10.5505/epilepsi.2013.41636  

Impacts from Epilepsy as a Disease Due to Trauma Some Results on Private Law

Saibe Oktay Özdemir
Istanbul University, Faculty Of Law, Civil Law Department, İstanbul

There are some consequences regarding the patient himself/herself and the third parties of epilepsy arising from trauma as follows. The consequences shall differ according to how deeply epilepsy affects the patient. If epilepsy does not affect the power of judgment of the patient, then the patient can exercise any of his/her rights except obtaining a driver’s license. If the sickness and the medications affect the patient’s power of judgment and require protection over him/her, the patient should be placed under guardianship. In this case, the patient uses his/her capacity to incur liability with the consent of his/her guardian. If the sickness completely eliminates the power of judgment, then the patient, as an incompetent, cannot exercise any rights and cannot operate any transaction. If epilepsy have arisen from a trauma and if a person have caused this trauma, this person shall indemnify the damages. The person damaged due to tort liability arisen from epilepsy might demand indemnification for expenses of treatment and for damages regarding future economical status.

Keywords: Epilepsy, trauma; private law.


Travmaya Bağlı Epilepsi Hastalığının Özel Hukuka İlişkin Olarak Yaratacağı Bazı Sonuçlar

Saibe Oktay Özdemir
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı, İstanbul

Travma sonucu ortaya çıkan epilepsinin hastanın kendisi ve üçüncü kişilerle ilgili ortaya çıkardığı sonuçlar vardır. Epilepsinin hasta üzerindeki etkisinin yoğunluğuna göre sonuçlar da değişik olacaktır. Epilepsi hastalığı eğer hastanın ayırt etme gücünü etkilememekte ise sürücü ehliyeti alma dışında herhangi bir hak sınırlaması bulunmamaktadır. Eğer hastalık ve kullanılan ilaçlar kişinin ayırt etme gücünü etkileyerek onu korunması gereken bir hale sokuyorsa, vesayet altına alınması gerekir. Bu durumda kendisini borç altına sokacak işlemleri vasinin izni ile yapacakken, diğer işlemleri kendisi yapabilecek ve tüm haklarını kullanacaktır. Eğer hastalık ayırt etme gücünü kaldıracak bir etki göstermişse, bu kişiler tam ehliyetsiz olarak hiçbir hakkı kullanamayacağı gibi hiçbir işlem de yapamazlar. Epilepsi hastalığı eğer bir travma sonucu oluşmuşsa ve bu travmaya neden olan herhangi bir kişi ise bu kişinin, oluşan bu hastalığın kişiye verdiği zararları da tazmin etmesi gerekir. Haksız fiil olarak kendisini gösteren bu sorumluluğa bağlı olarak epilepsi hastalığından zarar gören kişi gerek tedavi masraflarını gerekse ekonomik geleceğinin zarar görmesi nedeniyle uğradığı zararları talep edebilir.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi hastası, travma; özel hukuk.


Saibe Oktay Özdemir. Impacts from Epilepsy as a Disease Due to Trauma Some Results on Private Law. Epilepsi. 2013; 19(1): 1-6

Corresponding Author: Saibe Oktay Özdemir, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2020 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale