ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 26  Issue : 3  Year: 2020

[Epilepsi]
Epilepsi. 2012; 18(1): 1-6 | DOI: 10.5505/epilepsi.2012.36855  

Genç Türk Erkeklerinde Epilepsi Prevalansı

Hakan Tekeli1, Halit Yaşar2, Mustafa Tansel Kendirli3, Mehmet Güney Şenol3, Fatih Özdağ3, Mehmet Saraçoğlu3
1Kasımpaşa Asker Hastanesi, Nöroloji Servisi, İstanbul
2Anakara Mevki Hastanesi, Nöroloji Servisi, Ankara
3Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Nöroloji Servisi, İstanbul

AMAÇ: Türkiye’nin birçok farklı bölgesinden zorunlu hizmetini yapmak üzere orduya katılan askerler arasında, epilepsi anketinin kullanıldığı door-to-door çalışma ile genç erkeklerde epilepsi prevalansını saptamayı amaçladık. Çalışmamızda WHO’ nun “Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Prevalans Çalışmaları” ve ILAE komisyonunun “Epilepsi Çalışmaları İçin Gelecekteki Direktifler Rehberi” nden yararlanıldı.
YÖNTEMLER: Aralık 2008 ve Kasım 2009 tarihleri arasında 5 dönem boyunca 13200 acemi asker Çanakkale Jandarma Er Eğitim Alayına kabul edildi. Epilepsi tarama anketi ile muhtemel epilepsi şüphesi olanlar ve tüm bir eğitim dönemi sırasında bayılması gözlenenler Çanakkale Asker Hastanesi Nöroloji Polikliniği'ne sevk edildi. Askerlerin verileri retrospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR: 140 hasta nöroloji polikliniğinde görüldü. 22 hastanın gerçek epileptik nöbeti yoktu. 118 hastada epilepsi tanısı konuldu. Epilepsi prevalans oranı binde 8.94 olarak hesaplandı. Kentsel bölgede yaşayanların epilepsi prevalansı binde 7.55, kırsal bölgede ise 11.91 idi. 62 (%52) hastada parsiyel, 48 (%41) hastada jeneralize tipte epilepsi vardı ve 8 (%7) hasta sınıflandırılamadı.
SONUÇ: Aktif epilepsi oranı Türkiye’de yapılan ve benzer yaş grubu ile tüm yaş grubunun prevalans oranına benzerdi.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, prevalans, Türkiye, genç erkek


Hakan Tekeli, Halit Yaşar, Mustafa Tansel Kendirli, Mehmet Güney Şenol, Fatih Özdağ, Mehmet Saraçoğlu. Genç Türk Erkeklerinde Epilepsi Prevalansı. Epilepsi. 2012; 18(1): 1-6

Corresponding Author: Hakan Tekeli, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author
Copyright © 2020 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale