ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 26  Issue : 3  Year: 2020

Epilepsy After Bee Sting: Case Report [Epilepsi]
Epilepsi. 2018; 24(3): 130-131 | DOI: 10.14744/epilepsi.2018.35693  

Epilepsy After Bee Sting: Case Report

Cemre Çağan Polat, Selma Yücel, Tülay Tan, Handan Işın Özışın Karaman
Department of Neurology, Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty of Medicine, Çanakkale, Turkey

Bee envenomations are one of the most common in all insect venomations. The usual clinical manifestation is local inflamation findings with a sudden burning pain. Rarely anaphylaxis, anxiety disorders, headache, chest pain, myocardial infarction, organ dysfunction and neurological disorders are reported. Bee venom has many components and these components have different effect on nervous system.

Keywords: Bee sting, bee venom; seizure.


Arı Sokması Sonrası Epileptik Nöbet: Olgu Sunumu

Cemre Çağan Polat, Selma Yücel, Tülay Tan, Handan Işın Özışın Karaman
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Çanakkale

Arı zehirlenmeleri en sık karşılaşılan böcek zehirlenmeleri arasındadır. Sıklıkla ani yanıcı bir ağrı ve takiben o bölgede lokal enflamasyon bulguları görülür. Daha nadir olarak; anaflaksi, anksiyete bozukluğu, baş ağrısı, göğüs ağrısı, miyokart enfarktüsü, organ yetersizlikleri ve nörolojik hastalıklar bildirilmiştir. Arı zehirinin birçok bileşeni bulunur ve bu bileşenlerin sinir sistemi üzerine farklı etkileri vardır.

Anahtar Kelimeler: Arı sokması, arı zehri; nöbet.


Cemre Çağan Polat, Selma Yücel, Tülay Tan, Handan Işın Özışın Karaman. Epilepsy After Bee Sting: Case Report. Epilepsi. 2018; 24(3): 130-131

Corresponding Author: Cemre Çağan Polat, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2020 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale