ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 27  Issue : 1  Year: 2021

A Rare Epilepsy Type: Eating Epilepsy [Epilepsi]
Epilepsi. 2017; 23(2): 81-83 | DOI: 10.14744/epilepsi.2016.33255  

A Rare Epilepsy Type: Eating Epilepsy

Zeynep Özözen Ayas, Ayhan Bölük
Department of Neurology, Sakarya University Training and Research Hospital, Sakarya, Turkey

Eating epilepsy is a rare type of reflex epilepsy. Genetic factors, types of food, and eating habits are important. Presently described is case of a 28-year-old man with simple partial and secondary generalized epilepsy, provoked especially by fatty or starchy foods. Neurological examination and laboratory tests were normal. Active epileptiform discharges were not detected on electroencephalography; however, cranial magnetic resonance imaging revealed left parietal encephalomalacia. The patient’s seizures were controlled with appropriate dosage of oxcarbazepine and levetiracetam. As this case is extremely rare type of reflex epilepsy, presentation is accompanied by review of the literature.

Keywords: Reflex epilepsy, treatment, eating epilepsy.


Nadir Bir Refleks Epilepsi Türü: Yemek Yeme Epilepsisi

Zeynep Özözen Ayas, Ayhan Bölük
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Sakarya

Yemek yeme epilepsisi nadir bir refleks epilepsi türüdür. Genetik faktörler, yiyecekler ve yemek alışkanlıkları önemlidir. Bu yazıda, özellikle katı ve yağlı yiyecekleri yeme sırasında tetiklenen basit parsiyel ve sekonder jeneralize tipte nöbetlerin olduğu 28 yaşındaki erkek hasta sunuldu. Nörolojik muayenesi ve laboratuvar testleri normal idi. Hastanın elektroensefalografisinde aktif epileptiform odak gözlenmezken, beyin manyetik rezonans görüntülemede sol parietalde ensefalomalazik alan saptandı. Hastanın nöbetleri uygun dozda okskarbazepin ve levetirasetam ile kontrol altına alındı. Son derece nadir bir refleks epilepsi türü olması nedeniyle olgumuz literatür eşliğinde tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Refleks epilepsi, tedavi, yemek yeme epilepsisi.


Zeynep Özözen Ayas, Ayhan Bölük. A Rare Epilepsy Type: Eating Epilepsy. Epilepsi. 2017; 23(2): 81-83

Corresponding Author: Zeynep Özözen Ayas, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale