ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 26  Issue : 3  Year: 2020

A CASE OF LANDAU-KLEFFNER SYNDROME [Epilepsi]
Epilepsi. 1997; 3(1): 35-38

A CASE OF LANDAU-KLEFFNER SYNDROME

M Ertan KARAADAM1, Muhteşem GEDİZLİOĞLU1, Pınar ÇE1, R Reha BİLGİN1
İzmir SSK Eğitim Hastanesi Nöroloji Kliniği

One common feature of acquired epileptic syndromes is the similar EEG abnormalities. These are prolonged, continuous or subcontinuous, diffuse, hypersynchronous spike and wave discharges that can be detected during sleep and awake conditions. The unusual association of a severe mental deterioration with paroxysmal EEG abnormalities without any focal brain lesions or progressive diseases has led to several hypotheses. Acquired epileptic aphasia may be a particular type of refractory epilepsy. This case report allows a discussion on the subject.

Keywords: MENTAL DETERIORATION, ACQUIRED EPILEPTIC APHASIA, REFRACTORY EPILEPSY


LANDAU-KLEFFNER SENDROMU (OLGU SUNUMU)

M Ertan KARAADAM1, Muhteşem GEDİZLİOĞLU1, Pınar ÇE1, R Reha BİLGİN1
İzmir SSK Eğitim Hastanesi Nöroloji Kliniği

Edinilmiş epilesi sendromlarında ortak belirleyici, birbirlerine oldukça benzeyen EEG anormallikleridir. Bunlar, uzamış, sürekli veya hemen hemen sürekli, diffüz, senkron diken ve dalga deşarjları olup, uyanıklık sırasında ve uykuda izlenebilir. Fokal beyin lezyonu veya progresif bir hastalığın olmadığı hallerde, ağır bir mental bozulma ile paroksismal EEG anormalliklerinin birarada oluşu, çeşitli hipotezlere yol açmıştır. Edinilmiş epileptik afazinin özel bir dirençli epilepsi tipi olduğu ileri sürülebilir. Aşağıdaki olgu nedeniyle konu bir kez daha tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: MENTAL BOZULMA, EDİNİLMİŞ EPİLEPTİK AFAZİ, DİRENÇLİ EPİLEPSİ


M Ertan KARAADAM, Muhteşem GEDİZLİOĞLU, Pınar ÇE, R Reha BİLGİN. A CASE OF LANDAU-KLEFFNER SYNDROME. Epilepsi. 1997; 3(1): 35-38


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2020 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale