ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 26  Issue : 3  Year: 2020

CARBAMAZEPINE AND CALCIUM METABOLISM [Epilepsi]
Epilepsi. 1997; 3(1): 32-34

CARBAMAZEPINE AND CALCIUM METABOLISM

Gülay ÖZGEN1, Hulki FORTA1, Münevver ÇELİK1, Özlem UYAR1
Şişli Etfal Hastanesi Nöroloji Kliniği

We present three cases with epileptic seizures in which hypocalcemia was detected during their treatment with carbamazepine. Of these, two patients presented with difficulty in walking; examinations revealed rickets accompanied by mild myogenic involvement. All possible etiologic factors for hypocalcemia other than antiepileptic therapy were ruled out. Although the mechanism through which carbamazepine affects calcium metabolism is not clearly established, disturbances of this metabolism should be investigated in patients receiving carbamazepine therapy.

Keywords: CARBAMAZEPINE, HYPOCALCEMIA


KARBAMAZEPİN VE KALSİYUM METABOLİZMASI

Gülay ÖZGEN1, Hulki FORTA1, Münevver ÇELİK1, Özlem UYAR1
Şişli Etfal Hastanesi Nöroloji Kliniği

Yazımızda, epileptik nöbetleri nedeniyle karbamazepin kullanmakta iken hipokalsemi saptanan üç olgu sunulmuştur. İki olgu yürüme güçlüğü yakınması ile başvurmuş; incelemelerde hafif miyojen tutulumun da eşlik ettiği raşitizm bulguları saptanmıştır. Hipokalsemiye neden olabilecek antiepileptik kullanımından başka tüm etkenler dışlanmış ve hipokalseminin karbamazepin kullanımına bağlı olduğu düşünülmüştür. Karbamazepinin kalsiyum metabolizmasına etkisinin hangi mekanizma ile ortaya çıktığı ve ne oranda görüldüğü kesinleşmemiş olduğu için, bu ilacı kullanan olgularda kalsiyum metabolizma bozukluğunun araştırılması önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: KARBAMAZEPİN, HİPOKALSEMİ


Gülay ÖZGEN, Hulki FORTA, Münevver ÇELİK, Özlem UYAR. CARBAMAZEPINE AND CALCIUM METABOLISM. Epilepsi. 1997; 3(1): 32-34


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2020 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale