ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 26  Issue : 3  Year: 2020

Requesting Indications and Diagnostic Importance of Emergent EEG in Gaziantep University Department of Neurology [Epilepsi]
Epilepsi. 2009; 15(1): 37-40

Requesting Indications and Diagnostic Importance of Emergent EEG in Gaziantep University Department of Neurology

Aylin Akçalı, Hakan Bozkurt, Münife Neyal
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

OBJECTIVE: There is no opinion on the definition and request indications of emergent electroencephalography (EEG) yet. All EEGs except planned and given appointment before can be an acceptable definition of emergent EEG. in this study we analyzed all EEGs carried out in non-elective basis, recorded within one hour and reported in two hours and we also studied the correlation of these EEGs with the clinical findings.
METHODS: There were 143 (7.93 %) emergent EEG among 1803 EEGs performed in our laboratory within one year of period. EEG was classified as "useful" if it clinched a diagnosis, excluded a specific diagnosis or helped in management.
RESULTS: Most of the requests were from neurology (36.4 %) and emergency services (24.5 %). Reports of 43 (30.1 %) emergent EEG were normal, while 76 (53.1 %) were showing more or less abnormality of influenced brain function. in 72 % of EEG was showing correlation with initial diagnosis and EEG findings. Usefulness according to the referral diagnosis was nonconvulsive status epilepticus (NCSE), encephalopathy and convulsive status epilepticus (SE) (100 %, 91.7 %, 89.9 % respectively) (p< 0.05). The correlation of initial diagnosis and EEG from neurology department (86.5 %) was statistically higher than other departments (67.3 %) (p=0.003). Neurology consultation was done in 118 (82.5 %) of cases.
CONCLUSION: Emergent EEG has a very important role in the diagnosis of SE and NCSE. We recommend neurology consultation before reguesting EEG and definite initial diagnosis to get more beneficial results from EEG findings to diagnose and management.

Keywords: Emergent electroencephalography, indications, status epilepticus


Gaziantep Üniversitesi Nöroloji Kliniğinde Acil EEG İstem Endikasyonları ve EEG'nin Tanıdaki Önemi

Aylin Akçalı, Hakan Bozkurt, Münife Neyal
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

AMAÇ: Acil elektroansefalografinin (EEG) belirlenmiş bir tanımı olmadığı gibi, istem yapma kriterleri üzerinde de henüz fikir birliği oluşmamıştır. Esnek bir tanımla; planlanarak ve randevu verilerek yapılan EEG'lerin dışında kalan bütün EEG'lerin acil EEG kapsamında kabul edilmesi daha uygun olabilir. Bu çalışmada önceden randevu verilmemiş ve 1 saat içerisinde çekilmiş ve iki saatte raporlanmış EEG'lerin özelliklerini ve klinikle uyumunu analiz etmeyi amaçladık.
YÖNTEMLER: Bir yıllık toplam 1803 EEG içerisinden 143 (% 7,93) EEG belirlenen kriterlere göre acil EEG olarak değerlendirildi. Tanı ile uyumlu olan, başka tanıları dışlayan veya tedaviyi düzenlemekte yarar sağlayan EEG'ler "faydalı" olarak sınıflandırıldı.
BULGULAR: Acil EEG istemlerinin çoğunluğu nöroloji (% 36,4) ve acil servis (% 24,5) bölümleri tarafından yapılmıştı. Tüm EEG'lerin 43'ü (% 30,1) normal olarak değerlendirilirken, 76'sında (% 53,1) az veya çok serebral etkilenmeyi gösteren anormal bulgular mevcuttu. Tüm çekimlerin %72'sinde ön tanı ile acil EEG bulguları uyumlu bulundu. Nonkonvulzif status epileptikus (NKSE), ensefalopati ve konvulzif status epileptikus (SE) ön tanıları EEG bulguları ile uyumluydu (korelasyon sırasıyla % 100, % 91,7, % 89,9) (p< 0.05). Nörolojiden yapılan istem ön tanılarının EEG raporları ile uyumu (% 86,5) diğer kliniklerden yapılan istemlere (% 67,3) oranla anlamlı derecede farklılık gösterdi (p=0.003). İstem öncesi 118 olguda (% 82,5) nöroloji konsultasyonu yapıldığı saptandı.
SONUÇ: Özellikle SE takibinde ve NKSE düşünülen durumlarda acil EEG'nin çok önemli yeri vardır. EEG istemi öncesinde nöroloji konsultasyonu yapılması ve ön tanıların net bir biçimde ifade edilmesi, klinisyene tanı ve takipte oldukça yardımcı olacak sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Acil Elektroensefalografi, endikasyonlar, status epileptikus


Aylin Akçalı, Hakan Bozkurt, Münife Neyal. Requesting Indications and Diagnostic Importance of Emergent EEG in Gaziantep University Department of Neurology. Epilepsi. 2009; 15(1): 37-40

Corresponding Author: Aylin Akçalı


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2020 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale