ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 26  Issue : 3  Year: 2020

Symptomatic Seizures in Childhood [Epilepsi]
Epilepsi. 2014; 20(2): 49-52 | DOI: 10.5505/epilepsi.2014.09609  

Symptomatic Seizures in Childhood

Zuhal Yapıcı1, Pınar Topaloğlu-tektürk1, Derya Uludüz2
1Department Of Pediatric Neurology, Istanbul University Istanbul Faculty Of Medicine, Istanbul
2Department Of Neurology, Istanbul University Cerrahpaşa Faculty Of Medicine, Istanbul

Symptomatic epilepsies are defined as epilepsies caused by an underlying brain condition or brain damage. In symptomatic epilepsy the majority of seizures are focal, and a seizure is anatomically localized in the area where it has originated. Actually not all childhood onset focal epilepsies result from a known lesion, and idiopathic partial epilepsies are, in fact, very widespread in the pediatric population. Perinatal hypoxia, cortical malformations, neurocutaneous disorders, trauma, tumour, infections, as well as metabolic and chromosomal abnormalities are well-known reasons behind various types of epilepsy in all childhood age groups. Nevertheless, the etiology of symptomatic epilepsies in one age group is different from that in another. Seizure is usually partial in the first years of life. The seizures in infants manifest themselves as secondary generalized and infantile spasms. As children grow older and the brain matures, the types of seizure become comparable with those of the adults’. Lennox Gastaut syndrome, progressive myoclonic epilepsies and Rasmussen encephalitis have specific seizure patterns in childhood.

Keywords: Child, epilepsy; seizure.


Çocukluk Çağının Semptomatik Nöbetleri

Zuhal Yapıcı1, Pınar Topaloğlu-tektürk1, Derya Uludüz2
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Istanbul

Semptomatik epilepsi “beynin bilinen bir lezyonu ya da bir hastalığına sekonder gelişen epilepsileri” olarak tanımlanmaktadır. Semptomatik epilepsilerin büyük bir kısmında nöbetler fokaldir ve esas olarak nöbetin ilk semptomu genellikle kaynaklandığı anatomik yeri işaret eder. Fakat çocukluk çağında her fokal nöbet bilinen bir lezyona bağlı değildir ve hatta idyopatik parsiyel epilepsiler dediğimiz grup çocukluk çağında en geniş yer tutan epilepsileri oluşturmaktadır. Perinatal hipoksi, kortikal malformasyonlar, nörokütane sendromlar, travma, tümör, enfeksiyon, metabolik ve kromozomal anomaliler genel olarak tüm çocuk yaş grubunda görülen çeşitli nöbet tablolarından sorumlu olan ve iyi bilinen nedenlerdir. Bununla birlikte semptomatik epilepsiler farklı yaş gruplarında görece farklı etyolojilerden oluşmaktadır. Yaşamın ilk yıllarında nöbet tipi sıklıkla fokaldir. Süt çocukluğu döneminde klinik nöbet tipi sıklıkla sekonder jeneralize nöbetler ve infantil spazmlar gibi çeşitlenir. Yaş büyüdükçe beyin maturasyonu ile nöbet tipleri erişkinlerin nöbet tiplerine benzemeye başlar. Ayrıca çocuklarda Lennox-Gastaut sendromu, progresif miyoklonus epilepsileri, Rasmussen ensefaliti gibi tablolar kendine özel spesifik nöbet paternleri ile karşımıza çıkar.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, epilepsi; nöbet.


Zuhal Yapıcı, Pınar Topaloğlu-tektürk, Derya Uludüz. Symptomatic Seizures in Childhood. Epilepsi. 2014; 20(2): 49-52

Corresponding Author: Zuhal Yapıcı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2020 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale