ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 26  Issue : 3  Year: 2020

Acute Ischemic Cerebrovascular Disease Clinical and Imaging Findings in an Epileptic Case [Epilepsi]
Epilepsi. 2014; 20(1): 43-48 | DOI: 10.5505/epilepsi.2014.03511  

Acute Ischemic Cerebrovascular Disease Clinical and Imaging Findings in an Epileptic Case

Ferda İlğen Uslu1, Nerses Bebek2, Oğuzhan Çoban2, Ayşen Gökyiğit2
1Antalya Ataturk State Hospital, Antalya
2Department Of Neurology, Istanbul University Istanbul Faculty Of Medicine, Istanbul

Hyperintensity at diffusion weighted magnetic resonance imaging (DWI) and hipointensity at ‘apparent diffusion coefficient’ (ADC) mapping are indicators of cytotoxic edema. These changes are typical for acute ischemic cerebrovascular accidents. During epileptic seizures, transient imaging findigs can be seen in the cranial computed tomography and magnetic resonance imaging. MRI studies during partial status epilepticus in animals show DWI and ADC anomalies which can be related to cytotoxic oedema. Same findings can also be seen in humans. Migraine and transient ischemic attacks can cause transient changes in the MRI which may also accompany epileptic seizures. We discuss here a 44 years old patient who had sensorial complaints and weakness after new onset migraine -like headache accompanied by transient MRI findings.

Keywords: ischemic stroke, diffusion weighted magnetic resonance imaging, transient MR findings, epilepsy


Akut İskemik Serebrovasküler Hastalık Klinik ve Görüntüleme Bulguları Olan Epileptik Olgu

Ferda İlğen Uslu1, Nerses Bebek2, Oğuzhan Çoban2, Ayşen Gökyiğit2
1Antalya Atatürk Devlet Hastanesi, Antalya
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakultesi Nöroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

Diffuzyon ağırlıklı magnetik rezonans görüntülemede (DAG) hiperintensite ve ‘apparent diffusion coefficient’ (ADC) haritalamasında hipointensite sitotoksik ödemi gösteren bir bulgudur. Bu değişiklikler akut iskemik serebrovasküler olay için tipiktir. Epileptik nöbetlere eşlik eden beyin tomografisi (BT) ve magnetik rezonans görüntülemelerinde (MRG) geçici görüntüleme bulgularının varlığı bilinmektedir. Hayvanlarda parsiyel status epileptikus (PSE) esnasında yapılmış MRG çalışmalarında epileptik alanda sitotoksik ödemi düşündüren DAG ve ADC anormallikleri ve benzer bulguların insanlarda da oluştuğu gösterilmiştir. Epilepsi ile birlikteliği bilinen ve geçici MRG değişiklikleri yapan diğer durumlar migren ve geçici iskemik ataktır. Yeni başlangıçlı migrenöz baş ağrıları, tekrarlayan duysal yakınmalarının ardından gelişen güçsüzlük ve geçici MRG bulguları izlenen 44 yaşında bir hastanın ışığında geçici MRG bulguları saptanabilen nörolojik hastalıklar tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: iskemik inme, diffuzyon ağırlıklı magnetik resonans görüntüleme, geçici MR bulguları, epilepsi


Ferda İlğen Uslu, Nerses Bebek, Oğuzhan Çoban, Ayşen Gökyiğit. Acute Ischemic Cerebrovascular Disease Clinical and Imaging Findings in an Epileptic Case. Epilepsi. 2014; 20(1): 43-48

Corresponding Author: Ferda İlğen Uslu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2020 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale