ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 26  Issue : 2  Year: 2020

The Follow Up and Treatment of Epileptic Women During Pregnancy [Epilepsi]
Epilepsi. 2007; 13(2): 83-86

The Follow Up and Treatment of Epileptic Women During Pregnancy

Gülnihal Kutlu, Yasemin Biçer Gömceli, Tolga Sönmez, Fatma Sanıvar, Levent E İnan
Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği

OBJECTIVE: Thirty pregnant women who were following up in our department were discussed in this study.
METHODS: Eleven (40%) patients were evaluated preconception period and folate treatment was begun. This replacement treatment was started to the other patients immediately in the first evaluation during pregnancy. The treatment of four patients, who was used valproate before pregnancy, was changed to lamotrigine, the treatment of three patients, who was stopped treatment because of pregnancy, was restarted, and the dosage of drugs was increased in five patients since they had seizures.
RESULTS: Twenty-six (86.7%) women had healthy children, three cases had stillbirth and ectopic pregnancy was determined in the remaining patient.
CONCLUSION: Thirteen women had seizure during pregnancy.

Keywords: Epilepsy, pregnant, woman


Epileptik Kadınların Gebelik Sırasında Takip ve Tedavisi

Gülnihal Kutlu, Yasemin Biçer Gömceli, Tolga Sönmez, Fatma Sanıvar, Levent E İnan
Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği

AMAÇ: Çalışmaya hastanemiz epilepsi bölümünde takip edilen otuz gebe hasta alındı.
YÖNTEMLER: Onbir (%40) hasta, bize gebelik planladığını bildirdi ve bu olgulara folate tedavisi başlandı. Diğer olgulara ise gebelik sırasında ilk değerlendirmelerinde replasman tedavisi verildi. Gebelik öncesinde sodyum valproat kullanan dört hastanın tedavisi lamotrijin olarak değiştirildi, gebe kaldıkları gerekçesi ile tedavilerini kesen üç hastanın ilaçları tekrar başlandı ve gebelik sırasında nöbetleri olduğundan beş hastanın ilaç dozu artırıldı.
BULGULAR: Yirmialtı (%86.7) hasta sağlıklı bebek dünyaya getirirken, üç olguda spontan abortus ve bir olguda ektopik gebelik görüldü.
SONUÇ: Gebelik sırasında on üç olgunun nöbeti mevcuttu.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, gebelik, kadın


Gülnihal Kutlu, Yasemin Biçer Gömceli, Tolga Sönmez, Fatma Sanıvar, Levent E İnan. The Follow Up and Treatment of Epileptic Women During Pregnancy. Epilepsi. 2007; 13(2): 83-86

Corresponding Author: Gülnihal Kutlu


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2020 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale