ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 25  Issue : 2  Year: 2019

Lead Fractures After Vagal Nerve Stimulator Implantation [Epilepsi]
Epilepsi. Ahead of Print: JTES-97659 | DOI: 10.14744/epilepsi.2018.97659  

Lead Fractures After Vagal Nerve Stimulator Implantation

Ahmet Eren Seçen1, Ayfer Aslan2, Erkut Baha Bulduk3, İrem Çapraz4, Ayşe Serdaroğlu5, Gökhan Kurt6
1University Of Health Sciences, Fatih Sultan Mehmet Training And Research Hospital, Department Of Neurosurgery, Istanbul, Turkey
2Sirnak Government Hospital, Department Of Neurosurgery, Sirnak, Turkey
3Eskisehir Government Hospital, Department Of Neurosurgery, Eskisehir, Turkey
4Gazi University, Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Ankara, Turkey
5Gazi University, Faculty Of Medicine, Department Of Pediatric Neurology, Ankara, Turkey
6Gazi University, Faculty Of Medicine, Department Of Neurosurgery, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Vagal nerve stimulator is an effective treatment option for medical treatment resistant epilepsies. Surgical complication risks, as well as device dependent risks, are also present. We aimed to draw attention to lead fractures from device-dependent complications in our study.
METHODS: Between March 2005 and March 2015, patients who had Vagal nerve stimulator implantation were screened in our clinic and those with lead fractures were included in the study.
RESULTS: Vagal nerve stimulator implants were implanted to over 170 patients in our clinic and 11 of them were found to have lead fractures. They were all taken to revision surgery.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although lead fractures are not common, they form the 11% of device-dependent complications. High seizure severity, frequent frequency, long seizures and trauma can cause these fractures.

Keywords: Vagus nerve stimulator, complication, Lead fractures


Vagal Sinir Stimülatörü İmplantasyonu Sonrası Görülen Lead Kırıkları

Ahmet Eren Seçen1, Ayfer Aslan2, Erkut Baha Bulduk3, İrem Çapraz4, Ayşe Serdaroğlu5, Gökhan Kurt6
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Şırnak Devlet Hastanesi, Beyin Cerrahisi Kliniği, Şırnak, Türkiye
3Eskişehir Devlet Hastanesi, Beyin Cerrahisi Kliniği, Eskişehir, Türkiye
4Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Kliniği, Ankara, Türkiye
5Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nöroloji Kliniği, Ankara, Türkiye
6Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Vagal sinir stimülatörü, medikal tedaviye dirençli epilepsilerde kullanılan etkin bir tedavi seçeneğidir.Cerrahi komplikasyon riskleri olduğu gibi cihaza bağımlı riskleri de mevcuttur. Çalışmamızda cihaz bağımlı komplikasyonlardan lead kırıklarına dikkat çekmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Mart 2005 mart 2015 tarihleri arasında kliniğimizde Vagal sinir stimülatörü implantasyonu yapılan hastalar tarandı ve lead kırıkları olanlar çalışmaya dahil edildi.
BULGULAR: Kliniğimizde 170’in üzerinde hastaya vagal sinir stimülatörü implantasyonu yapılmış olup bunların 11 tanesinde lead kırığı saptandı. Hepsi revizyon cerrahisine alındı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Lead kırıkları çok sık görülmese de cihaz bağımlı komplikasyonların %11 ini oluşturmaktadır. Nöbet şiddetinin yüksek, frekansının sık olması, nöbetlerin uzun sürmesi ve travmalar bu kırıklara neden olabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Vagus sinir stimülatörü, komplikasyon, Lead Kırıkları
Corresponding Author: Erkut Baha Bulduk, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Quick Search

 


Copyright © 2019 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale