ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 26  Issue : 2  Year: 2020

Assesment of The Effect of Pentylenetetrazole-induced Kindling on Behavior and Emotional Learning in Rats [Epilepsi]
Epilepsi. 2007; 13(2): 66-72

Assesment of The Effect of Pentylenetetrazole-induced Kindling on Behavior and Emotional Learning in Rats

Füsun Erdoğan1, Ayşegül Küçük2, Asuman Gölgeli2, Narin Liman3, Hakan Sağsöz3
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı
3Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı

OBJECTIVE: Pentylenetetrazol (PTZ)-induced kindling causes changes related with spatial learning, memory and behavior. However knowledge regarding its effects on emotional learning is unsufficient. This study aims to investigate the emotional learning, behavioral changes and the histological changes in the hippocampus using PTZ-kindling model.
METHODS: This study employes 34 vvistar albino rats - 24 for the experimental group and 10 for the control group. PTZ-kindling was initiated one week after the implantation of cortical electrodes. The experimental group received 35mg/kg PTZ intraperitoneally (ip) every other day for 38 days, while control group received ip saline in the same period. EEG and video recordings taken for 30 minutes after injection revealed seizures staged as 0-5. Kindling completed behavioral changes were assessed in the open field test, and emotional learning in the elevated T-maze test. The hippocampus was assessed with the method Kluver and Barrera Luxol Fast Blue.
RESULTS: PTZ-kindling did not affect emotional learning, but caused anxiety. Neuronal loss in the CA3 section and neuronal degeneration in the CA3 and CA1 section of hippocampus were observed.
CONCLUSION: We concluded that PTZ-kindling causes anxiety-like behaviors while not affecting emotional learning which may have resulted from hippocampal neuronal damages.

Keywords: Levetiracetam, add on treatment, epilepsy, antiepileptic drugs


Ratlarda Pentilentetrazol ile Oluşturulan Kindlingin Davranış ve Emosyonel Öğrenme Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

Füsun Erdoğan1, Ayşegül Küçük2, Asuman Gölgeli2, Narin Liman3, Hakan Sağsöz3
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı
3Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı

AMAÇ: Pentilentetrazol (PTZ)-kindling'in spasiyal öğrenme, hafıza ve davranış değişikliklerine yol açtığı bilinmekle birlikte emosyonel öğrenme üzerine etkileri konusunda bilgiler yetersizdir. Bu çalışmada PTZ-kindling modelinde emosyonel öğrenme, davranış değişiklikleri ve hipokampusun histolojik değişikliklerini değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEMLER: Deney grubunda 24 adet, kontrol grubunda 10 adet vvistar albino rat kullanıldı. EEG kaydı için kafa kemiklerine elektrotlar yerleştirildi, 1 hafta sonra PTZ-kindling işlemine başlandı. Deney grubuna 38 gün süre ile gün aşırı 35mg/kg PTZ intaperitoneal (ip) ve kontrol grubuna aynı günlerde salin ip enjekte edildi. Enjeksiyondan sonraki yarım saat içinde nöbetler EEG ve video ile kayıt edildi, nöbet skorlaması yapıldı. Kindling işlemi tamamlandıktan 1 gün sonra davranış değişiklikleri açık alan testi ve emosyonel öğrenme yükseltilmiş T-labirent testi ile değerlendirildi. Histolojik incelemede Kluver and Barrera Luxol Fast Blue metodu ile hipokampus değerlendirildi.
BULGULAR: PTZ-kindling sonrası emosyonel öğrenmede herhangi bir etkilenme saptanmazken açık alanda anksiyeteye işaret eden değişiklikler saptandı. Histolojik incelemede hipokampus CA3 bölgesinde nöron kaybı ve CA3 ve CA1 bölgesinde nöron dejenerasyonu saptandı.
SONUÇ: Bu çalışmada PTZ-kindlingin kısa sürede anksiyeteye benzer davranış değişikliklerine yol açarken, emosyonel öğrenmeyi etkilemediği ve bu davranış değişikliklerinin hipokampal nöronal hasar ile ilgili olabileceği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Levetirasetam, ek tedavi, epilepsi, antiepileptik ilaçlar


Füsun Erdoğan, Ayşegül Küçük, Asuman Gölgeli, Narin Liman, Hakan Sağsöz. Assesment of The Effect of Pentylenetetrazole-induced Kindling on Behavior and Emotional Learning in Rats. Epilepsi. 2007; 13(2): 66-72

Corresponding Author: Füsun Erdoğan


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2020 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale