ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 25  Issue : 2  Year: 2019

Evaluation of Dynamic Thiol-Disulphide Homeostasis in Patients with Epilepsy [Epilepsi]
Epilepsi. 2016; 22(3): 86-92 | DOI: 10.14744/epilepsi.2016.86580  

Evaluation of Dynamic Thiol-Disulphide Homeostasis in Patients with Epilepsy

Şadiye Gümüşyayla1, Gönül Vural1, Hesna Bektaş2, Salim Neşelioğlu3, Orhan Deniz1, Özcan Erel4
1Departmant of Neurology, Yildirim Beyazit University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
2Departmant of Neurology, Ankara Atatürk Education and Research Hospital, Ankara, Turkey
3Departmant Of Biochemistry, Ankara Atatürk Education and Research Hospital, Ankara, Turkey
4Departmant of Biochemistry, Yildirim Beyazit University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to investigate dynamic thiol-disulphide homeostasis as a novel oxidative stress parameter in patients with epilepsy.


METHODS: A total of 100 participants were included in the study. Of these, 50 participants were diagnosed with epilepsy and remaining 50 were healthy individuals. Total thiol (–SH+–S-S–) and native thiol (–SH) levels in serum were measured in all patients. Quantity of dynamic disulphide bond and (–S-S–) x 100 / (-SH), (–S-S-) x 100 / (–SH+–S-S–), and –SH x100 / (–SH+–S-S–) ratios were calculated from these values. Data obtained were compared between patients with epilepsy and healthy individuals.
RESULTS: No statically significant difference was determined between patients with epilepsy and healthy individuals in terms of total thiol, native thiol, and dynamic disulphide bond levels and (–S-S–) x 100 / (-SH), (–S-S-) x 100 / (–SH+–S-S–), and –SH x 100 / (–SH+–S-S–) ratios. Neither was there significant correlation between total thiol, native thiol, and dynamic disulphide bond levels and (–S-S–), (–S-S–) x 100 / (-SH), (–S-S-) x 100 / (–SH+–S-S–) and –SH x 100 / (–SH+–S-S–) ratios of patients and seizure frequency or duration of illness.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Oxidative stress is considered to be one of the molecular changes that are the underlying causes of epileptogenesis. In this study, we investigated dynamic thiol-disulfide homeostasis in patients with epilepsy using a new method in the literature.

Keywords: Dynamic thiol-disulphide homeostasis, epilepsy, oxidative stress, thiol metabolism.


Epilepsili Hastalarda Dinamik Tiyol-Disülfid Homeostazisinin Değerlendirilmesi

Şadiye Gümüşyayla1, Gönül Vural1, Hesna Bektaş2, Salim Neşelioğlu3, Orhan Deniz1, Özcan Erel4
1Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı, Ankara
2Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, Ankara
3Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Kliniği, Ankara
4Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı epilepsili hastalarda yeni bir oksidatif stress parametresi olarak dinamik tiyol-disülfid homeostazisini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 50 tanesi epilepsi hastası, 50 tanesi de sağlıklı gönüllü olmak üzere toplam 100 katılımcı çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya katılan tüm epilepsi hastaları ve sağlıklı gönüllülerin serumda total tiyol (–SH+–S-S–) ve nativ tiyol (–SH) düzeyleri ölçüldü. Dinamik disülfid bağ düzeyi (–S-S–) ve (–S-S–) x 100 / (-SH), (–S-S-) x 100 / (–SH+–S-S–) ve –SHx100 / (–SH+–S-S–) oranları bu değerlerden hesaplandı. Elde edilen veriler epilepsi hastaları ve sağlıklı gönüllüler arasında kıyaslandı.
BULGULAR: Epilepsi hastaları ve sağlıklı gönüllüler arasında total tiyol, nativ tiyol miktarları, dinamik disülfid bağ düzeyi ve (–S-S–) x 100 / (-SH), (–S-S-) x 100 / (–SH+–S-S–) ve –SH x 100 / (–SH+–S-S–) oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı. Ayrıca hasta grubunda total tiyol, nativ tiyol miktarları, dinamik disülfid bağ düzeyi ve (–S-S–) x 100 / (-SH), (–S-S-) x 100 / (–SH+–S-S–) ve –SH x 100 / (–SH+–S-S–) oranları ile nöbet sıklığı ve hastalık süresi arasında bir korelasyon bulunmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Oksidatif stresin epileptogenezin altında yatan moleküler değişikliklerden biri olduğu düşünülür. Bu çalışmada, biz literatürde yeni geliştirilmiş bir metod ile epilepsi hastalarında dinamik tiyol-disülfid homeostazisini araştırdık.

Anahtar Kelimeler: Dinamik tiyol-disülfid homeostazisi, epilepsi, oksidatif stress, tiyol metabolizması.


Şadiye Gümüşyayla, Gönül Vural, Hesna Bektaş, Salim Neşelioğlu, Orhan Deniz, Özcan Erel. Evaluation of Dynamic Thiol-Disulphide Homeostasis in Patients with Epilepsy. Epilepsi. 2016; 22(3): 86-92

Corresponding Author: Şadiye Gümüşyayla, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Quick Search

 


Copyright © 2019 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale