ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 25  Issue : 1  Year: 2019

Hot Water Epilepsy: A Case Report [Epilepsi]
Epilepsi. Ahead of Print: JTES-86570 | DOI: 10.14744/epilepsi.2018.86570  

Hot Water Epilepsy: A Case Report

Nilüfer Erdoğmuş İnce, Sevgi Sıdıka Sayın
SBU Bozyaka Educational and Research Hospital, Neurology Department, Izmir, Turkey

SUMMARY: Reflex epilepsies are epileptic seizure precipitated by external stimuli or internal mental activities. These external stimuli are not only simple (such as light flashes, hot water, visual, vestibular, auditory or tactile stimuli) but also complex (such as reading or listening to music). Hot water epilepsy is a rare form of the reflex epilepsies.

Keywords: Reflex epilepsy, EEG, seizure


Sıcak Su Epilepsisi: Bir Olgu Sunumu

Nilüfer Erdoğmuş İnce, Sevgi Sıdıka Sayın
SBÜ Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İzmir, Türkiye

Refleks epilepsiler dış uyaranlarla veya mental aktivitelerle ortaya çıkarılan epileptik nöbetlerdir. Bu dış uyaranlar sadece basit uyaranlar (örneğin ışık çakmaları, sıcak su, görsel, vestibüler, işitsel veya taktil uyaranlar) değil, kompleks uyaranlar (örneğin okuma veya müzik dinleme) şeklinde de olabilir. Sıcak su ile ilişkili epilepsiler nadir görülen bir refleks epilepsi türüdür.

Anahtar Kelimeler: Refleks epilepsiler, EEG, nöbet
Corresponding Author: Nilüfer Erdoğmuş İnce, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Quick Search

 


Copyright © 2019 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale