ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 26  Issue : 2  Year: 2020

Psychiatric Evaluation Prior to Epilepsy Surgery [Epilepsi]
Epilepsi. 2012; 18(1): 30-32 | DOI: 10.5505/epilepsi.2012.78941  

Psychiatric Evaluation Prior to Epilepsy Surgery

Işıl Baral1, Mine Özmen2
1Iu Istanbul Faculty Of Medicine, Department Of Department Of Mental Health, Istanbul
2Iu Cerrahpasa Faculty Of Medicine, Department Of Department Of Mental Health, Istanbul

Epilepsy patients who are resistant to medical treatment carry the increased risk of psychiatric comorbidity. There is a bidirectional relationship between epilepsy surgery and psychiatric status. Surgery affects the prognosis of presurgical psychiatric symptoms and psychiatric status affects the postoperative prognosis of epileptic convulsions. Therefore a psychiatrist with experience on patients with epilepsy should be a part of every epilepsy surgery team, to evaluate patients carefully prior to surgery and to follow them accordingly after the operation.

Keywords: Epilepsy surgery, psychiatric evaluation; temporal lobe epilepsy.


Epilepsi Cerrahisi Öncesinde Psikiyatrik Değerlendirme

Işıl Baral1, Mine Özmen2
1İü Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
2İü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

Tedaviye dirençli epilepsi tanısı konan hastalar psikiyatrik eştanı açısından yüksek risk taşırlar. Cerrahi girişim ve psikiyatrik durum arasında çift yönlü bir ilişki olabileceği bildirilmektedir. Cerrahi girişim psikiyatrik tablonun seyrine, psikiyatrik durum da nöbetlerin cerrahi girişim sonrasındaki seyrine etki edebilir. Ayrıca nöbetsiz hayata uyum güçlükleri de ortaya çıkabilir. Bu nedenle epilepsi cerrahisi ekibi içinde epilepsi tanısı konan hastalar konusunda deneyimli bir psikiyatristin yer alması, hastalara operasyon öncesinde dikkatli bir psikiyatrik değerlendirme yapılabilmesi ve sonrasında psikiyatrik açıdan takipleri açısından gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi cerrahisi, psikiyatrik değerlendirme; temporal lob epilepsisi.


Işıl Baral, Mine Özmen. Psychiatric Evaluation Prior to Epilepsy Surgery. Epilepsi. 2012; 18(1): 30-32

Corresponding Author: Işıl Baral, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar




Copyright © 2020 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale