ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 26  Issue : 1  Year: 2020

Neuropsychological Assessment Guide in Epilepsy Surgery [Epilepsi]
Epilepsi. 2012; 18(1): 33-38 | DOI: 10.5505/epilepsi.2012.65707  

Neuropsychological Assessment Guide in Epilepsy Surgery

Selin Yağcı
Department Of Neurosurgery, Istanbul University Faculty Of Medicine, Istanbul

Neuropyschology is a subdiscipline of psychology that focuses on cognitive functions and cognition-behavior relations. The goal of neuropsychological assessments in epilepsy patients is to follow up the cognitive side effects of antiepileptic medications and to monitor the cognitive decline associated with epileptic disorders. It has a crucial role in the evaluation of epilepsy surgery candidates since it measures deficits in cognition and behavior preoperatively, reveals the post-operative residual functionality and placticity and supplies new strategies to compensate for the cognitive deficits. We will discuss the applications in this article.

Keywords: Evaluation, epilepsy; cognitive functions; neuropyschology; neurophyschological.


Epilepsi Cerrahisinde Nöropsikolojik Değerlendirme Rehberi

Selin Yağcı
İstanbul Üniversitesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul

Nöropsikoloji, beyin davranış ilişkisini ve kognitif işlevlerini inceleyen klinik psikolojinin bir alt bilim dalıdır. Epilepsi hastalarında nöropsikolojik değerlendirmenin amacı, antiepileptik tedavinin kognisyon üzerindeki yan etkileri ve epileptik bozuklukla ilişkili zayıflayan bilişsel işlevleri incelemektir. Epilepsi cerrahisindeki önemi, tedavi öncesi kognitif ve davranışsal değişimleri saptaması, cerrahi girişim sonrası kalan yapıların fonksiyonelliğini ve plastisiteyi yansıtması, etkinliği azalan mental işlevler için kompansasyon stratejileri önermesidir. Bu makalede uygulamalar ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi morbidite, epilepsi; kognitif fonksiyonlar; nöropsikoloji; nöropsikolojik değerlendirme.


Selin Yağcı. Neuropsychological Assessment Guide in Epilepsy Surgery. Epilepsi. 2012; 18(1): 33-38

Corresponding Author: Selin Yağcı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Quick Search

 


Copyright © 2020 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale