ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 24  Issue : 2  Year: 2018

Prevalence of Seizures in Pregnant Women with Epilepsy and Pregnancy Outcomes [Epilepsi]
Epilepsi. Ahead of Print: JTES-64325 | DOI: 10.14744/epilepsi.2018.64325  

Prevalence of Seizures in Pregnant Women with Epilepsy and Pregnancy Outcomes

Aygül Tantik Pak1, Hacer Bozdemi&775;r2, Kezban Aslan2, Taylan Peköz2, Seli&775;m Büyükkurt3, İlker Ünal4
1GAZİOSMANPAŞA TAKSİM EDUCATION AND RESEARCH HOSPITAL; NEUROLOGY CLINIC
2ÇUKUROVA UNIVERSITY MEDICAL FACULTY BALCALI HOSPITAL;NEUROLOGY DEPARTMEN
3ÇUKUROVA UNIVERSITY MEDICAL FACULTY BALCALI HOSPITAL;GYNECOLOGY AND OBSTETRICS DEPARTMEN
4ÇUKUROVA UNIVERSITY MEDICAL FACULTY BALCALI HOSPITAL; PUBLIC HEALTH

INTRODUCTION: Management of pregnant patients with epilepsy is difficult. Despite the high healthy birth rate (92-96%); prematurity, fetal or neonatal death, congenital malformations and developmental failure rates are higher than the average population. The seizure rates of the majority of the patients with epilepsy do not change during pregnancy. The purpose of this study is to determine the frequency of epileptic seizures of the patients during pregnancy and rate of malformations that may be encountered in newborn babies.
METHODS: 55 pregnant patients with epilepsy who were born between February 2014 and February 2016 were included in the study. Types of seizures, frequency, anti-epileptic drugs used, measures of infants, malformations in infants were recorded
RESULTS: During pregnancy; it was determined that the frequency of seizure was 56.4% (n: 31), and 21.8% of patients (n: 12) had increased seizure frequency whereas 21.8% (n: 12) had lower seizure frequency. 3.6% of infants were lost in intrauterine. 7.3% of infants had a malformation.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Only 21.8% of the pregnant women had an increase in seizure frequency. Malformation and mortality rates were higher in infants of patients with generalised seizures. It was observed that patients who used monotherapy gave birth to more healthy babies than those using polytherapy.

Keywords: Epilepsy, Malformatiın, Newborn, Pregnancy, Seizure frequency


Epilepsi tanılı kadınların gebelikte nöbet sıklığı ve doğum sonuçları

Aygül Tantik Pak1, Hacer Bozdemi&775;r2, Kezban Aslan2, Taylan Peköz2, Seli&775;m Büyükkurt3, İlker Ünal4
1GAZİOSMANPAŞA TAKSİM EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
2ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BALCALI HASTANESİ NÖROLOJİ ANA BİLİM DALI
3ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BALCALI HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANA BİLİM DALI
4ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BALCALI HASTANESİ HALK SAĞLIĞI

GİRİŞ ve AMAÇ: Amaç: Epilepsi tanılı gebe hastaların yönetimi zordur. Yüksek oranda sağlıklı (%92-96) çocuk doğurmalarına rağmen, prematüre doğum, fetal ve neonatal ölüm riski, konjenital malformasyonlar ve gelişme geriliği oranları normal populasyona göre artış göstermektedir. Epilepsi tanılı kadın hastaların büyük kısmında gebelik döneminde nöbet sıklıkları değişmemektedir. Bu çalışmada amaç epilepsi tanılı gebelerin, gebelik dönemindeki nöbet sıklıkları ve bu nöbetlerin yenidoğan bebeğin gelişim parametrelerine etkisinin ve yenidoğan bebekte karşılaşılabilecek malformasyonların belirlenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Gereç ve Yöntemler: On dört Şubat 2014-14 Şubat 2016 tarihleri arasında doğumu gerçekleşen 55 epilepsi tanılı gebe hasta çalışmaya alındı. Nöbet tipi, sıklıkları, kullandıkları anti epileptik ilaçlar, bebeklerin ölçüleri, bebeklerdeki malformasyonlar kaydedildi.
BULGULAR: Bulgular: Gebelik süresince; hastaların %56,4 (n: 31)’ünün nöbet sıklığının değişmediği, %21,8 (n: 12)’inin nöbet sıklığının arttığı, %21,8 (n: 12)’inin nöbet sıklığının azaldığı belirlendi. Bebeklerden %3,6’sı intrauterin eksitus oldu. Bebeklerin %7,3’ünde malformasyon saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç: Gebelerin sadece %21,8’inde nöbet sıklığının arttığı saptanmıştır. Jeneralize nöbeti olan hastaların bebeklerinde malformasyon ve mortalite oranı daha yüksek bulundu. Monoterapi kullanan hastaların, politerapi kullananlara göre daha yüksek oranda sağlıklı bebek doğurdukları gözlendi.

Anahtar Kelimeler: Antiepileptil ilaçlar, Epilepsi, Gebelik, Nöbet sıklığı, Malformasyon, Yenidoğan
Corresponding Author: Aygül Tantik Pak, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Quick Search

 
Copyright © 2018 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale