ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 26  Issue : 1  Year: 2020

Review of Antiepileptic Therapy of a Case Associated With Eclampsia and PRESS [Epilepsi]
Epilepsi. 2015; 21(1): 37-42 | DOI: 10.5505/epilepsi.2015.58076  

Review of Antiepileptic Therapy of a Case Associated With Eclampsia and PRESS

Ayşin Kısabay, Bilge Oktan, Serpil Sarı, Hatice Mavioğlu, Hikmet Yılmaz
Celal Bayar University, School Of Medicine, Department Of Neurology, Manisa

Posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES) is a syndrome characterized by headache, changes in mental status, epileptic seizure, visual disturbances, and typically alterations in posterior circulation of the brain. Ictal findings of this type of epileptic seizures and their response to the treatment vary. It is observed that single and/or combined anti-epileptic drugs have been used in treatment of the seizures. Radiological involvement doesn’t always correlate with clinical findings. The same also applies for the relationship between epileptic-seizure activity and distribution of radiological involvement. Simple partial seizures rapidly and well responding to the isolated treatment as well as course of status epilepticus may occur. The present study discussed how the current approach to epileptic seizures was associated with posterior reversible encephalopathy syndrome by presenting a report whose prognosis was good although the condition involved both basal ganglia and cerebral deep structures, and whose seizures ceased with magnesium replacement.

Keywords: Magnesium, seizure; posterior reversible encephalopathy syndrome.


Eklampsi ve PRES Birlikteliği Olan Bir Olgu Nedeniyle Antiepileptik Tedavinin Gözden Geçirilmesi

Ayşin Kısabay, Bilge Oktan, Serpil Sarı, Hatice Mavioğlu, Hikmet Yılmaz
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Manisa

Posterior reversible ensefalopati sendromu başağrısı, mental durum değişiklikleri, epileptik nöbet, görme bozuklukları ve tipik olarak beynin posterior dolaşım alanındaki geçici değişikliklerle karakterize bir sendromdur. Bu tablolarda ortaya çıkan epileptik nöbetlerin iktal bulguları ve tedaviye yanıtları farklılıklar göstermiştir. Nöbetlerin tedavisinde tek ve/veya kombine farklı antiepileptik ilaçların kullanıldığı görülmüştür. Radyolojik tutulum ile klinik bulgular her zaman korele değildir. Aynı durum epilepsi-nöbet aktivitesi ve radyolojik tutulumun dağılımı arasındaki ilişki içinde geçerlidir. İzole tedaviye hızlı ve iyi yanıt veren basit parsiyel nöbetler olabileceği gibi status epileptikus tabloları da görülebilmektedir. Bu çalışmada hem bazal ganglionları ve hem de serebral derin yapıları tutmasına rağmen prognozu iyi seyreden ve magnezyum replasmanı ile nöbetleri ortadan kalkan olgunun sunulması ile, posterior reversible ensefalopati sendromuna eşlik eden epileptik nöbetlere güncel yaklaşımın nasıl olması gerektiği tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Magnezyum, nöbet; posterior reversible ensefalopati sendromu.


Ayşin Kısabay, Bilge Oktan, Serpil Sarı, Hatice Mavioğlu, Hikmet Yılmaz. Review of Antiepileptic Therapy of a Case Associated With Eclampsia and PRESS. Epilepsi. 2015; 21(1): 37-42

Corresponding Author: Ayşin Kısabay, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Quick Search

 


Copyright © 2020 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale