ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 26  Issue : 1  Year: 2020

Invasive Monitoring in Epilepsy Surgery [Epilepsi]
Epilepsi. 2012; 18(1): 60-62 | DOI: 10.5505/epilepsi.2012.44127  

Invasive Monitoring in Epilepsy Surgery

Mustafa Uzan1, Çiğdem Özkara2
1Department Of Neurosurgery, Istanbul University Cerrahpasa Faculty Of Medicine, Istanbul
2Department Of Neurology, Istanbul University Cerrahpasa Faculty Of Medicine, Istanbul

In case of failure to delineate the epileptogenic zone using non-invasive recordings or in case of localizing the zone in the eloquent cortex during the evaluation of epilepsy surgery, invasive monitoring is applied. The methodology and the indications of invasive monitoring will be discussed briefly.

Keywords: Depth electrodes, epilepsy; invasive recording; seizure monitoring; subdural electrodes.


Epilepsi Cerrahisinde İnvazif Monitörizasyon

Mustafa Uzan1, Çiğdem Özkara2
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul

Epilepsi cerrahisi uygulamalarında non-invazif incelemelerin epileptojenik odağı sağlıklı bir şekilde belirleyemediği ya da belirlese de alanın kritik kortekste yer aldığı durumlarda invazif monitorizasyon gerekebilmektedir. Bu yazıda invazif monitorizasyonun uygulama yöntemleri ve endikasyonları ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Derinlik elektrodu, epilepsi; invazif kayıt; nöbet monitörizasyonu; subdural elektrot.


Mustafa Uzan, Çiğdem Özkara. Invasive Monitoring in Epilepsy Surgery. Epilepsi. 2012; 18(1): 60-62

Corresponding Author: Mustafa Uzan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Quick Search

 


Copyright © 2020 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale