ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 26  Issue : 1  Year: 2020

Evaluation of The Effectiveness of The Education Program for The Management of Seizures Out of Hospital in Children Who Have Epilepsy: Systematic Review of Randomized Control Trials [Epilepsi]
Epilepsi. Ahead of Print: JTES-43043 | DOI: 10.14744/epilepsi.2019.43043  

Evaluation of The Effectiveness of The Education Program for The Management of Seizures Out of Hospital in Children Who Have Epilepsy: Systematic Review of Randomized Control Trials

Fatma Dilek Turan Gürhopur, Ayşegül İşler Dalgıç
Akdeniz University Faculty Of Nursing

INTRODUCTION: To evaluate the effect of the education program for the management of epilepsy seizures out of hospital in children who have epilepsy.
METHODS: Screening was conducted between April-May 2019 at Akdeniz University's electronic databases; CINAHL, Cochrane Library, Sciencedirect, WOS, Wiley, Medline, Ulakbim, Pubmed, YÖK National Thesis Center electronic databases; were scanned with the keywords “children”, “epilepsy”, “prehospital seizure management”, “home management of seizure” without year limitation.
RESULTS: 1623 studies were reached. 421 is duplication. Out of the remaining 1399 studies, 180 studies were reached that met the inclusion criteria in terms of language-title-summary. Three randomized controlled trials were included in the full text of the study. The first one aims to increase the first aid knowledge of the parents, the second one aims to increase the general knowledge and skill level of the parents, the third one aims to strengthen the medical management of the parents at the time of the seizure. It was stated that education programs for the management of epilepsy seizure were effective in three studies.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It is possible to teach the caregivers to the caregivers with correct and timely interventions outside the hospital, while eliminating the possible negative situations and improving the quality of life of the family. However, this issue should be studied more with larger groups and with high level of evidence, and nurses should shed light by education for seizure management to caregivers outside the hospital.

Keywords: children, epilepsy, prehospital seizure management, home management of seizure, nurse


Çocuklarda Epilepsi Nöbetlerinin Hastane Dışında Yönetilmesine Yönelik Verilen Eğitimlerin Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Randomize Kontrollü Çalışmaların Sistematik Derlemesi

Fatma Dilek Turan Gürhopur, Ayşegül İşler Dalgıç
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Çocuklarda epilepsi nöbetlerinin hastane dışında yönetilmesine yönelik verilen eğitimlerin, nöbet yönetimine etkisinin değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tarama Nisan-Mayıs 2019 tarihleri arasında, Akdeniz Üniversitesi elektronik veri tabanları CINAHL, Cochrane Library, Sciencedirect, WOS, Wiley, Medline, Ulakbim, Pubmed, YÖK Ulusal Tez Merkezi’nden; “çocuk”, “epilepsi”, “hastane dışı nöbet yönetimi”, “evde nöbet yönetimi” ile; buna karşılık gelen ingilizce anahtar kelimeler ve MeSH terimleri ile yıl sınırlaması olmaksızın gerçekleştirilmiştir.
BULGULAR: Taramalarla 1623 çalışmaya ulaşılmıştır. 421’i dublikasyondur. Kalan 1399 çalışmadan, dil-başlık-özet bakımından dahil etme kriterlerine uyan 180 çalışmaya ulaşılmıştır. İçerik, çalışma tipi uygun olan, tam metnine ulaşılan üç randomize kontrollü çalışma dahil edilmiştir. Çalışmalardan ilkinin ebeveynlerin nöbet anı ilkyardım bilgilerini artırmayı, ikincisinin ebeveynlerin nöbet anına yönelik genel bilgi ve beceri düzeyini artırmayı, üçüncüsünün ebeveynlerin nöbet anı medikal yönetimi güçlendirmeyi hedeflediği görülmektedir. Üç çalışmada; çocuklarda epilepsi nöbetlerinin hastane dışında yönetilmesine yönelik verilen eğitimlerin, nöbet yönetiminde etkin olduğu bulunmuştur.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Nöbetin hastane dışında doğru ve zamanında müdahaleler ile bakım verenlere öğretilmesi hatalı yaklaşımları ortadan kaldırırken, ailenin yaşam kalitesini artırmaktadır. Bu konuda büyük gruplarla kanıt düzeyi yüksek araştırmalar yapılmalı, hemşireler bakım verenlere hastane dışında nöbet yönetimini öğreterek alana ışık tutmalıdır.

Anahtar Kelimeler: çocuk, epilepsi, hastane dışı nöbet yönetimi, evde nöbet yönetimi, hemşire
Corresponding Author: Fatma Dilek Turan Gürhopur, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Quick Search

 


Copyright © 2020 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale