ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 24  Issue : 2  Year: 2018

Epilepsy After Bee Sting;Case Report [Epilepsi]
Epilepsi. Ahead of Print: JTES-35693 | DOI: 10.14744/epilepsi.2018.35693  

Epilepsy After Bee Sting;Case Report

Cemre Çağan Polat, Selma Yücel, Tülay Tan, Handan Işın Özışın Karaman
Çanakkale On Sekiz Mart University Neurology Department

Bee envenomations are one of the most common in all insect venomations.The usual clinical
manifestation is local inflamation findings with a sudden burning pain.Rarely anaphylaxis,anxiety
disorders,headache,chest pain,myocardial infarction,organ dysfunction and neurological disorders are
reported.Bee venom has many components and these components have different effect on nervous
system.

Keywords: Bee sting, Seizure, Bee venom


Arı Sokması Sonrası Epileptik Nöbet;Olgu Sunumu

Cemre Çağan Polat, Selma Yücel, Tülay Tan, Handan Işın Özışın Karaman
Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Arı zehirlenmeleri en sık karşılaşılan böcek zehirlenmeleri arasındadır.Sıklıkla ani yanıcı bir ağrı ve takiben o bölgede lokal enflamasyon bulguları görülür.Daha nadir olarak; anaflaksi,anksiyete bozukluğu,baş ağrısı,göğüs ağrısı,miyokard enfarktüsü,organ yetmezlikleri ve nörolojik hastalıklar bildirilmiştir.Arı zehirinin bir çok bileşeni bulunur ve bu bileşenlerin sinir sistemi üzerine farklı etkileri vardır.

Anahtar Kelimeler: Arı sokması, Nöbet, Arı zehri
Corresponding Author: Cemre Çağan Polat, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Quick Search

 
Copyright © 2018 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale