ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 26  Issue : 2  Year: 2020

Myoclonus-dystonia Syndrome: A Case Report [Epilepsi]
Epilepsi. 2007; 13(2): 94-96

Myoclonus-dystonia Syndrome: A Case Report

Zeliha Matur, Nerses Bebek, Candan Gürses, Betül Baykan, Ayşen Gökyiğit
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı

OBJECTIVE: Essential myoclonus is a rare and benign, frequently hereditary disorder although it may appear sporadically.
METHODS: In this clinical picture, myoclonus is the only neurological sign, meanwhile a distonic component may accompany. Myoclonus affecting predominantly the arms and neck, occurs spontaneously or with action.
RESULTS: In this study a 45 year-old woman diagnosed as essential myoclonic dystonia was presented.
CONCLUSION: Her complaints had started when she was 1,5 years old, and the diagnosis was made when
she was 38 years old after long term follow-up and detailed electrophysiological examinations.

Keywords: Epilepsy, myoclonus, dystonia


Miyoklonus-distoni Sendromu: Olgu Sunumu

Zeliha Matur, Nerses Bebek, Candan Gürses, Betül Baykan, Ayşen Gökyiğit
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı

Esansiyel miyoklonus nadir görülen, sıklıkla kalıtsal olmakla birlikte sporadik olarak da ortaya çıkabilen, iyi seyirli bir hastalıktır. Kollarda ve boyunda baskın, kendiliğinden ve çoğunlukla aksiyonla ortaya çıkan miyoklonilerin tek nörolojik bozukluk olduğu bu tabloda bazen miyoklonilere distonik bileşen eşlik edebilir.
BULGULAR: Bu yazıda, yakınmaları 1,5 yaşında başlayan, 18 yaşından beri takip edilen, esansiyel miyoklonik distoni tanısı,
SONUÇ: uzun süreli izlem ve ayrıntılı elektrofizyolojik incelemeler sonucunda ancak 38 yaşında konulan, 45 yaşındaki bir kadın hasta sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, miyokloni, distoni


Zeliha Matur, Nerses Bebek, Candan Gürses, Betül Baykan, Ayşen Gökyiğit. Myoclonus-dystonia Syndrome: A Case Report. Epilepsi. 2007; 13(2): 94-96

Corresponding Author: Zeliha Matur


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2020 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale