ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 26  Issue : 1  Year: 2020

EPILEPSY AND MIGRAINE [Epilepsi]
Epilepsi. 2000; 6(2): 116-121

EPILEPSY AND MIGRAINE

Cavit BOZ1, Gamze ÇAN1, Mehmet ÖZMENOĞLU1, Sibel K VELİOĞLU1
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD

Objectives: We evaluated clinical features of patients in whom migraine and epilepsy coexisted and investigated whether common features, if any, would provide clues on the coexistence of these two diseases. Patients and Methods: A total of 507 patients with epilepsy, who were treated and followed-up between 1993 and 2000 were studied with regard to clinical features. A comparison was made between epileptic patients with or without migraine. Results: Statistically high incidences of some features were found in patients with migraine, including female sex, younger age, onset of seizures at early ages, presence of migraine in the mother, presence of idiopathic occipital lobe epilepsy, normal neurologic and neuroimaging findings, and seizures refractory to antiepileptic treatment. Conclusion: Despite certain clinical differences between migraine and epilepsy, an association seems to exist between these two diseases.

Keywords: ELECTROENCEPHALOGRAPHY; EPILEPSY/PHYSIOPATHOLOGY/COMPLICATIONS; MIGRAINE/PHYSIOPATHOLOGY/ COMPLICATIONS


EPİLEPSİ VE MİGREN

Cavit BOZ1, Gamze ÇAN1, Mehmet ÖZMENOĞLU1, Sibel K VELİOĞLU1
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD

Amaç: Bu çalışmada migren ve epilepsinin birlikte bulunduğu hasta popülasyonunun klinik özelliklerini değerlendirerek, varsa ortak özelliklerin her iki hastalığın birlikteliği hakkında ipucu verip veremeyeceğini araştırdık.Hastalar ve Yöntemler: 1993 ve 2000 tarihleri arasında takip ve tedavi gören 507 epilepsi hastası çalışmaya alındı. Migreni olan epilepsili hastaların klinik özellikleri, migreni olmayan epilepsi hastalarının klinik özellikleri ile karşılaştırıldı.Bulgular: Migrenli grupta kadın cinsiyeti, genç yaş, erken yaşta nöbet başlangıcı, annede migren varlığı, idiyopatik oksipital lob epilepsi varlığı, normal nörolojik muayene ve normal nörogörüntüleme bulguları sıklığı, antiepileptik tedaviye dirençli epileptik nöbet sıklığı istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazla saptandı.Sonuç: Migren ve epilepsi arasında klinik olarak belirgin farklılıklar olsa da, her iki hastalığın arasında bir ilişkiden söz edilebilir.

Anahtar Kelimeler: ELEKTROANSEFALOGRAFİ; EPİLEPSİ/FİZYOPATOLOJİ/KOMPLİKASYON; MİGREN/FİZYOPATOLOJİ/KOMPLİKASYON


Cavit BOZ, Gamze ÇAN, Mehmet ÖZMENOĞLU, Sibel K VELİOĞLU. EPILEPSY AND MIGRAINE. Epilepsi. 2000; 6(2): 116-121


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
Quick Search

 


Copyright © 2020 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale