ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 26  Issue : 1  Year: 2020

Neuroimaging in Focal Epilepsies: An Update [Epilepsi]
Epilepsi. 2015; 21(3): 95-106 | DOI: 10.5505/epilepsi.2015.22599  

Neuroimaging in Focal Epilepsies: An Update

Vanessa C Mendes Coelho, Marcia Elisabete Morita, Fernando Cendes
Department Of Neurology, University Of Campinas – Unicamp, Campinas, Sp, Brazil

Epilepsy is a common neurologic disorder with diverse etiologies. Appropriate MRI investigation has an important role in the assessment of epilepsy. Specific protocols are required for recognition of epileptogenic lesions, particularly for recognition of subtle lesions. In patients with refractory epilepsy and “normal MRI,” multimodal imaging techniques are crucial in the definition of epilepsy etiology, including those that combine metabolic and functional investigation, such as fluorodeoxyglucose positron emission tomography (FDG-PET), single-photonemission computed tomography (SPECT), diffusion MRI and magnetic resonance spectroscopy (MRS). Familiarity with various protocols of imaging studies is required for optimized investigation of seizure etiology. Main features found in MRIs of patients with focal epilepsies are discussed in the present review, as are alternative protocols and techniques of imaging that may optimize neuroimaging investigation in patients with epilepsy. The findings described have a direct impact on treatment and prognosis counseling of patients with focal epilepsies.

Keywords: Focal epilepsies, neuroimaging.


Fokal Epilepsilerde Nörolojik Görüntüleme: Güncelleme

Vanessa C Mendes Coelho, Marcia Elisabete Morita, Fernando Cendes
Campinas Üniversitesi, Nöroloji Anabilim Dalı - Unicamp, Campinas, Sp, Brezilya

Epilepsi, çeşitli etiyolojileri olan yaygın bir nörolojik rahatsızlıktır. Epilepsi değerlendirmesinde uygun manyetik rezonans görüntüleme (MRG) incelemeleri önemli bir role sahiptir. Epileptojenik lezyonların, özellikle güç alıgılanılan lezyonların teşhisi için spesifik protokollere ihtiyaç vardır. Dirençli epilepsisi olan ve “normal MRG” sonuçlarına sahip hastalarda florodeoksiglikoz-pozitron emsiyon tomografisi (FG-PET), tek föton emisyon bilgisayarlı tomografi (SPECT), difüzyon MRG ve manyetik rezonans spektroskopisi (MRS) gibi metabolik ve fonksiyonel incelemeleri de birleştiren multimodal görüntüleme yöntemleri epilepsi etiyolojisini tanımlamada önem taşımaktadır. Görüntüleme yöntemlerinin farklı protokollerine aşina olmak nöbet etiyolojisinin optimize incelemesi açısından gereklidir. Biz bu çalışmada, fokal epilepsisi olan hastaların MRG incelemesinde bulunan başlıca özellikleri tartışacağız. Ayrıca, epilepsisi olan hastaların nörolojik görüntüleme ile yapılan incelemelerini en uygun hale getirebilecek farklı görüntüleme yöntemleri ve alternatif protokolleri de tartışacağız. Burada tanımlanan bulguların, fokal epilepsisi olan hastaların tedavisi ve prognoz danışmanlığı üzerine doğrudan bir etkisi olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Fokal epilepsi, nörolojik görüntüleme.


Vanessa C Mendes Coelho, Marcia Elisabete Morita, Fernando Cendes. Neuroimaging in Focal Epilepsies: An Update. Epilepsi. 2015; 21(3): 95-106

Corresponding Author: Fernando Cendes, Brazil


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2020 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale