ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 25  Issue : 1  Year: 2019

Somatosensory Evoked Potentials In Patients With Juvenile Myoclonic Epilepsy [Epilepsi]
Epilepsi. 2016; 22(2): 41-45 | DOI: 10.14744/epilepsi.2016.20982  

Somatosensory Evoked Potentials In Patients With Juvenile Myoclonic Epilepsy

Zeynep Aydın Özemir1, Zeliha Matur2, Betül Baykan1, Ali Emre Öge1
1Istanbul University, Istanbul Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Clinical Neurophysiology Unit, Turkey
2Istanbul Bilim University, Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Turkey

While a small number of studies dealing with somatosensory evoked potential (SEP) have demonstrated hyperexcitability in the primary somatosensory cortex of juve-nile myoclonic epilepsy (JME) patients, the underlying mechanisms have yet to be illuminated. Determination of higher cortical SEP responses in some JME patients and recordings of very high amplitude responses, called “giant SEP,” in a specific subgroup may indicate a clinical and possibly genetic heterogeneity within JME patients. In the present review, the findings of previous studies concerned with SEP in JME patients are summarized, and their importance regarding JME etiopathogenesis and related clinical findings is discussed.

Keywords: Giant SEP, somatosensory evoked potentials, juvenile myoclonic epilepsy.


Juvenil Miyoklonik Epilepsi Hastalarında Duysal Uyandırılmış Potansiyeller

Zeynep Aydın Özemir1, Zeliha Matur2, Betül Baykan1, Ali Emre Öge1
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Klinik Nörofizyoloji Bilim Dalı
2İstanbul Bilim Üniversitesi

Jüvenil miyoklonik epilepsi (JME) hastalarında literatürde az sayıda bildirilmiş olan duysal (somatosensoryel) uyandırılmış potansiyel (SEP) çalışmalarında bazı JME hastalarında primer somatosensoryel kortekste hipereksitabiliteye işaret eden bulgular saptanmıştır ve bu bulguların elde edilmesinin altında yatan süreçler henüz aydınlatılmamıştır. Jüvenil miyoklonik epilepsi hastalarının tümünde değil de bazılarında kortikal SEP yanıtlarının yüksek saptanması ve hatta bunların içlerinden bazılarında da “dev SEP” olarak tanımlanan çok yüksek amplitüdlü yanıtların bulunması, SEP bulgularının JME olguları içerisinde bir klinik ve olası genetik heterojeniteye işaret ettiği izlenimi oluşturmaktadır. Bu yazıda, JME hastalarında şimdiye kadar yapılmış SEP çalışmalarının bulguları değerlendirildi ve JME etiyopatogenezi ve klinik tablo açısından olası önemi tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: Dev SEP, duysal uyandırılmış potansiyeller, juvenil miyoklonik epilepsi.


Zeynep Aydın Özemir, Zeliha Matur, Betül Baykan, Ali Emre Öge. Somatosensory Evoked Potentials In Patients With Juvenile Myoclonic Epilepsy. Epilepsi. 2016; 22(2): 41-45

Corresponding Author: Zeynep Aydın Özemir, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Quick Search

 


Copyright © 2019 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale