ISSN 1300-7157 Main Page | Contact      

Volume : 26  Issue : 1  Year: 2020

Neurocognitive Evaluation in Epilepsy Patients Treated with Monotheraphy: A Preliminary Report [Epilepsi]
Epilepsi. 2016; 22(2): 51-54 | DOI: 10.14744/epilepsi.2016.18894  

Neurocognitive Evaluation in Epilepsy Patients Treated with Monotheraphy: A Preliminary Report

Ahmet Evlice, Turgay Demir, Hacer Bozdemir, Kezban Aslan
Department Of Neurology, Çukurova University, Adana, Turkey

INTRODUCTION: The present study evaluated neurocognitive profile of patients with epilepsy treated with carbamazepine (CBZ) and valproic acid (VPA).
METHODS: Epilepsy patients who were treated with CBZ and VPA at outpatient clinic between 2013 and 2015 and a healthy control group were included in the study. Neurocognitive findings (mini-mental state examination [MMSE], clock-drawing test, verbal and visual memory tests, digit span test, verbal fluency test) of the groups were compared.
RESULTS: Thirty patients with epilepsy treated with CBZ (n=17) and VPA (n=13) and healthy control group (n=21) were included in the study. Clock drawing test score was lower in CBZ group (p=0.024) and forward digit span test score was lower in VPA group (p=0.039) than the healthy controls. There was no significant difference in neurocognitive findings between CBZ and VPA groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The lack of difference in cognitive findings between CBZ and VPA groups suggests that when beginning treatment, the choice of antiepileptic drug should be determined based on type of seizure.

Keywords: Carbamazepine, epilepsy, neurocognitive evaluation, valproic acid.


Monoterapi Alan Epilepsi Hastalarında Nöropsikolojik Profilin Değerlendirilmesi: Bir Ön Çalışma

Ahmet Evlice, Turgay Demir, Hacer Bozdemir, Kezban Aslan
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Adana

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, parsiyel veya jeneralize epilepsi tanısı alan karbamazepin (KBZ) veya valproik asit (VPA) kullanan olguların nörokognitif profilleri değerlendirildi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 2013–2015 yılları arasında epilepsi polikliniğine başvuran, KBZ veya VPA monoterapisi alan epilepsi hastaları ve sağlıklı kontrol grubu alındı. Sağlıklı kontrol, KBZ ve VPA gruplarının nörokognitif verileri birbiriyle karşılaştırıldı (Minimental durum testi, saat çizme testi, sözel ve görsel bellek testleri, sayı menzili testi, sözel akıcılık testi).
BULGULAR: Çalışmaya toplam 30 epilepsi olgusu (17 KBZ, 13 VPA kullanan), 21 sağlıklı kontrol grubu alındı. KBZ kullanan grupta saat çizme testinde (p=0.024), VPA grubunda ise ileri sayı menzilinde (p=0.039) kontrol grubuna göre farklılık saptandı. VPA ve KBZ grubu birbiriyle karşılaştırıldığında tüm nörokognitif testler açısından anlamlı farklılık gözlenmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: KBZ ve VPA grupları arasında kognitif açıdan bir fark olmaması, tedaviye başlarken ilaç seçiminin nöbet tipine göre belirlenmesi gerektiğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, karbamazepin, nörokognitif değerlendirme, valproik asit.


Ahmet Evlice, Turgay Demir, Hacer Bozdemir, Kezban Aslan. Neurocognitive Evaluation in Epilepsy Patients Treated with Monotheraphy: A Preliminary Report. Epilepsi. 2016; 22(2): 51-54

Corresponding Author: Turgay Demir, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
Quick Search

 


Copyright © 2020 All rights of this site belong to the Turkish Epilepsy Association .
 
LookUs & Online Makale